Natuur-inclusieve placemaking op het Zwitsal terrein in Apeldoorn

Voor het Zwitsal terrein in Apeldoorn werd samen met architecte Mireille Langendijk een natuur-inclusief plan ontwikkeld en gerealiseerd met behulp van Jennifer de Jonge van Nest.

 

In de voormalige fabrieken op het terrein van Zwitsal Apeldoorn werden decennia lang de overbekende Zwitsal verzorgingsproducten met het blije babygezichtje geproduceerd. Het is het succesverhaal van de Apeldoornse apotheker en ondernemer Cor Jansen.

 

In 2011 werd de productie op het terrein van Zwitsal na 65 jaar stopgezet. De gemeente Apeldoorn kocht het terrein en de gebouwen in het kader van de herinrichting en vernieuwing van de Kanaalzone. Zwitsal Apeldoorn creëert zijn eigen leefklimaat: een historisch karakter gecombineerd met de innovatiekracht en creativiteit van de ondernemers. Het voelt als een stad in een stad, met zijn eigen ecosysteem.

 

Het gebiedsprofiel Ruimte voor Ontdekking (2016) geeft weer wat de gemeente als eigenaar met het terrein wil bereiken op de lange termijn. Het gebiedsprofiel schetst een vertrekpunt en koers. De ambitie is om ruimte voor ontdekking te creëren. Door de thema’s maken, spelen, beleven en in de nabije toekomst wonen, te laten landen in het gebied komt dit tot stand. Een open en toegankelijk terrein is in wording. Daar waar de historie van het voormalige industriële complex én de huidige innovatiekracht van de stad zichtbaar zijn.

 

In 2020-2021 werden verschillende scenario’s voor de gebiedsontwikkeling uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeenteraad. De komende periode gaat dit terrein in de verkoop om het te ontwikkelen tot een levendig gebied waarin naast wonen ruimte is voor innovatieve bedrijfjes, vertier en evenementen.

 

Gelukkig zijn er volop kansen om op deze geweldige plek in Apeldoorn de leefkwaliteit voor mens en dier te verhogen. Natuurlijk met behulp van de natuur die juist ook de ontmoeting tussen mens en natuur stimuleert. Wil je hier eens over van gedachte wisselen? Laat het ons gerust weten.

 

Gebiedsontwikkeling natuurinclusief bouwen en ontwerpen
ZWITSAL axonometrie Fauna

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.