Verduurzaming van stadskerken en de natuur beschermen

Grote stadskerken staan voor dezelfde opdracht als de hele maatschappij: verduurzaming. De meeste daarvan kunnen niet altijd uit de voeten met reguliere duurzaamheidstoepassingen. En daar komen natuurbescherming en natuurinclusief bouwen als eisen vanuit de wet natuurbescherming (wnb) bovenop. De renovatie en verduurzaming van kerkgebouwen vragen om innovatieve ontwerpen rondom energietransitie en natuur-inclusieve oplossingen.

Daarnaast worden in oude gebouwen zoals kerken doorgaans verschillende gebouw-bewonende diersoorten aangetroffen. Deze dieren krijgen eerst een alternatieve verblijfplaats voordat er aan de renovatie begonnen kan worden. In Renkum verzorgden we deze eerste stap van het proces in samenwerking met ecologisch adviesbureau Staring Advies.

Renovatie kerkgebouw Renkum en natuurbescherming

Samen met Nest realiseer je waardevolle natuur voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Wat wij doen

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklist.

Neem contact op met Nest​

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het gratis stappenplan.