Natuurinclusief bouwen met Nest

Over Nest Natuurinclusief

Ons team brengt de kansen voor natuur in een (project)gebied in kaart en stelt een praktisch natuurplan voor je op. We kijken niet alleen naar wat moet (voor de wet natuurbescherming en de gemeente), maar juist ook naar wat kan. We onderzoeken, adviseren, en ontwerpen. Samen werken we met veel plezier aan het realiseren van meer biodiversiteit en leefbaarheid in de gebouwde omgeving.

Nest team afbeelding gele helmen
Ingrid Sloots - Nest Natuurinclusief bouwen en ontwerpen

Ingrid Sloots

Ambassadeur Natuurinclusief Bouwen | Eigenaar Nest

Ingrid maakt concreet hoe een project natuurinclusief kan worden. Ze koppelt graag feiten en data aan creativiteit en ontwerpen om tot passende oplossingen met maximale impact op de leefomgeving te komen. Daarbij worden koppelkansen met klimaatadaptatie en een verbeterde leefomgeving voor mens en dier centraal gesteld. Ingrid is eigenaar van Nest.

Jauke van Nijen

Natuurinclusief Adviseur Gezonde Leefomgeving

Jauke combineert natuur in de gebouwde omgeving met gezondheid. Met een opleiding aan Wageningen University in Environmental Sciences en een bachelor Gezondheidswetenschappen brengt hij met zijn onderzoekende geest deze twee werelden samen en denkt hij vanuit systemen hoe deze elkaar kunnen versterken.

Jauke van Nijen - Nest Natuurinclusief - Natuurinclusief Adviseur Gezonde Leefomgeving
Hanne Sinninghe - Nest Natuurinclusief

Hanne Sinninghe

Landschapsontwerper en ecoloog in opleiding

Hanne is landschapsontwerper, natuurinclusief ontwerper en volgt daarnaast de studie Bos- en Natuurbeheer om als ecoloog haar bijdrage aan de natuur in de gebouwde omgeving te kunnen geven.

Angela van Nordennen

Ecoloog, Circulaire Bouwkundige en Natuurinclusief adviseur

Circulair expert en ecoloog in opleiding. Naast haar expertise op het gebied van circulair bouwen richt Angela zich op het verhogen van de biodiversiteit in de stedelijke omgeving. Het ontwerpen van een habitat dat zowel voor mens als diersoort wordt gewaardeerd is het uitgangspunt. Angela heeft ruime ervaring in het participeren in (duurzame) tenders.

Angela van Nordennen - Nest Natuurinclusief bouwen en ontwerpen
Caroline van Kessel - Nest architect voor de dieren

Caroline van Kessel

Biologie, biodiversiteit en duurzaamheid

Afgestudeerd in Biologie aan de Universiteit van Leiden. Caroline richt zich op biodiversiteit en duurzaamheid. Ze doet onderzoek naar kansen en verbeteringen van ecosysteemdiensten binnen gebouwde gebieden en hoopt daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan een groenere omgeving.

Nest bestaat daarnaast uit een flexibel team van diverse, enthousiaste professionals, ieder uit een geheel eigen vakgebied.

Harmen Verboom

Ecoloog en Filosoof

Harmen is  een ervaren ecoloog en opgeleid in Toegepaste Biologie. Hij is mede-eigenaar van ecologisch onderzoeksbureau Teia waar zijn zo’n 90 veldonderzoekers inzetten. Teia is een van de vaste ecologische partners van Nest.

Harmen Verboom ecoloog - Teia

David de Vos

Ecologisch Adviseur

Ecologisch adviseur en projectleider soortenbescherming voor gemeenten, omgevingsdiensten, aannemers, en architecten.  David is een van de vaste partners van Nest als projectleider Ecologische begeleiding en maatregelen.

vacatures

Kom je ons team versterken?

We zijn altijd op zoek naar gedreven vogels die mee willen werken om natuurinclusief bouwen in alle projecten concreet en praktisch te maken.

Missie

De natuur zetten we in als oplossing om de gebouwde omgeving groener, gezonder en klimaatbestendig te maken.

Een beter leefklimaat en meer biodiversiteit in de gebouwde omgeving realiseren.

Een greep uit de (landschaps)architecten waar we mee samenwerken:

Ons netwerk en onze partners

We hebben een groot netwerk van mensen waarmee we samenwerken, zoals ontwerpers, makers, materiaalspecialisten, ecologen, boomspecialisten, productleveranciers en onderzoekers. We zoeken per project de juiste partners om je goed te adviseren, en om ontwerpen en producten te leveren waar we trots op zijn en waarvan de wereld een stukje natuurlijker en leefbaarder wordt. Samen vinden we de oplossingen die we zoeken en komen we verder. Meten is weten en daarbij leren we graag van anderen.

Participatie en Circulariteit

Logo Meerbomen.nu en Struikroven

Bij sloop-nieuwbouw projecten werken we samen met Struikroven om zowel de bestaande planten als dieren een nieuw onderkomen in de buurt te geven.

Data Biodiversiteit en Monitoring

Waarneming.nl logo

In samenwerking met Waarneming.nl helpen we biodiversiteitsdata te verzamelen (NDFF), meten we de effectiviteit van maatregelen rondom natuurinclusief bouwen, en betrekken en activeren we bewoners.

Kennis Ontwikkelen en Onderzoek

Hogescholen en universiteiten partners Nest

De afdeling Dierenecologie van Wageningen University en Research ondersteunt ons in het uitwerken van nieuwe manieren om ecologie-onderzoek en data goed te gebruiken.

Samen met Nest realiseer je waardevolle natuur voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Wat wij doen

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklist.

Neem contact op met Nest​

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en ontwerpen favicon