Steenwijkerland inspiratiegids en uitvraag natuurinclusief ontwikkelen

Nest heeft Gemeente Steenwijkerland geholpen om hun duurzame ambities te realiseren.  Voor de gebiedsontwikkeling van Steenwijk Zuidoost stelden we de doelstellingen voor natuurinclusief bouwen op en creëerden we de inspiratiegids voor ontwikkelaars. Zo hielpen onze experts de gemeente om de ecologische kennis te vertalen naar concrete maatregelen en een inspirerend, natuurinclusief programma te creëren.

De uitdaging van de gemeente Steenwijkerland

Het team bij de gemeente constateerde dat ze de mogelijkheden van natuurinclusief ontwikkelen hadden onderzocht en al het een en ander in kaart hadden gebracht, maar daarin nog geen keuzes hadden gemaakt voor de uitvraag. Ze zochten daarom een deskundig bureau om deze uitvraag te formuleren en om concreet te maken welke doelstellingen en natuur-inclusieve maatregelen zouden passen op deze locatie.

Oplossing: Een natuurinclusief plan voor de gebiedsontwikkeling

Nest Natuurinclusief bood professioneel en inspirerend advies aan de gemeente Steenwijkerland voor hun duurzame gebiedsontwikkeling. Onze ecologische experts analyseerden de locatie en de projectplannen, en brachten de kansen voor de natuur in kaart. Vervolgens stelden we een programma van eisen en wensen op en creëerden we een natuur-inclusieve inspiratiegids voor de ontwikkelaar.

1. Ecologische locatie-analyse: Ecologische structuren en bestaande natuur in kaart

De ontwikkeling is een toevoeging aan het bebouwd gebied van Steenwijk. Er zijn al een waardevolle groene en blauwe structuren aanwezig waar bij de bouw rekening mee gehouden dient te worden. Daarbij geven deze ecologische structuren de mogelijkheid om goed aan te sluiten bij de omgeving. We brachten deze informatie in kaart om te zorgen dat ontwikkelaars en architecten hier rekening mee konden houden in hun plannen.

2. Natuur-inclusieve maatregelen voor habitats voor doelsoorten

Samen met het team van de gemeente zijn voor het plangebied 4 doelsoorten geselecteerd (de egel, sleedoornpage, vleermuizen en de huiszwaluw). Vanuit ecologische kennis zijn hun wensen in kaart gebracht en deze zijn vervolgens vertaald naar de bouwopgave om te zorgen dat een ontwikkelaar en architect hier concreet mee aan de slag kunnen.

3. Inspiratiegids: Richtlijnen en inspiratie voor natuur-inclusieve maatregelen

Voor deze dieren werden de habitatwensen op een rij gezet die we vervolgens visualiseerden in een inspiratiegids. Deze gids zal samen met de doelstellingen gedeeld worden met initiatiefnemers en projectontwikkelaars.

Resultaten

De ontwikkelaar ontving het advies en de inspiratiegids en kon daarmee concreet aan de slag met zijn ontwerpteam om de adviezen toe te passen in de gebiedsontwikkeling van Steenwijk Zuidoost. Dit bespaart hen een hoop tijd en zorgt voor een goede dialoog tussen gemeente en ontwikkelaar, een sterk natuurinclusief plan en een heldere manier van het toetsen van de plannen.

"De inspiratiegids is goed ontvangen en er werd positief gereageerd door de ontwikkelaar."

persoonlijk contact

Nieuwsgierig?

Kun je ook wel een vogel met een bouwhelm gebruiken? Met Nest Natuurinclusief maken we een duurzame impact op de leefomgeving van mensen en dieren. Neem contact op voor meer informatie over onze werkwijze en hoe we jouw bouwproject of gebiedsontwikkeling natuurinclusief kunnen maken.

Bekijk meer projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.