Standaard natuurinclusief puntensysteem vanuit OSKA

Nest is onderdeel van het actieteam dat werkt om een landelijk (punten)systeem vorm te geven voor het stimuleren van biodiversiteit en natuurinclusief bouwen. Het ministerie van LNV is opdrachtgever van OSKA.

De uitdaging van LNV en OSKA

OSKA heeft afgelopen jaar in opdracht van het ministerie van LNV de behoefte aan standaardisatie in het bevorderen van biodiversiteit in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk onderzocht naar aanleiding van de aanbeveling uit de eerder uitgevoerde verkenning Biodiversiteit. De deelnemers aan de vervolgverkenning concludeerden dat er behoefte is aan de snelle realisatie van een landelijk (punten)systeem voor het stimuleren van biodiversiteit. Om in te spelen op deze behoefte, heeft OSKA-plenair gevraagd om het oprichten van een OSKA-Actieteam.

Oplossing: Een landelijk (punten)systeem voor biodiversiteit en natuurinclusief bouwen

Nest Natuurinclusief is onderdeel van het actieteam van OSKA. In de resultaten van de vervolgverkenning, kwam een brede vraag naar standaardisatie voor natuurinclusief bouwen naar voren. Hierbij werd de aanbeveling geformuleerd om een landelijk puntensysteem te ontwikkelen voor een standaard methodiek, waarbinnen ruimte zou worden gelaten voor maatwerk. Dit laatste omdat elk gebied/gemeente andere wensen en doelen heeft. Het maken van een landelijk puntensysteem zorgt voor vergroting van de uniformiteit.

Resultaten

Het doel van het Actieteam wordt daarom om een landelijk puntensysteem vorm te geven voor het integrale ecosysteem. In de komende maanden wordt dit verder uitgewerkt.

"De inspiratiegids is goed ontvangen en er werd positief gereageerd door de ontwikkelaar."

persoonlijk contact

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over natuur-inclusieve puntensystemen en hoe je deze kan toepassen in de eigen gemeente? Neem contact op.

Bekijk meer projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.