Standaard natuurinclusief puntensysteem en aanbevelingen vanuit OSKA

OSKA logo - klimaatadaptatie versnellen door standaarden

Nest is onderdeel van het actieteam dat werkt om een landelijk (punten)systeem vorm te geven voor het stimuleren van biodiversiteit en natuurinclusief bouwen. Het ministerie van LNV is opdrachtgever van OSKA.

De uitdaging van LNV en OSKA

OSKA heeft afgelopen jaar in opdracht van het ministerie van LNV de behoefte aan standaardisatie in het bevorderen van biodiversiteit in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk onderzocht naar aanleiding van de aanbeveling uit de eerder uitgevoerde verkenning Biodiversiteit. De deelnemers aan de vervolgverkenning concludeerden dat er behoefte is aan de snelle realisatie van een landelijk (punten)systeem voor het stimuleren van biodiversiteit. Om in te spelen op deze behoefte, heeft OSKA-plenair gevraagd om het oprichten van een OSKA-Actieteam.

Aanbevelingen vanuit OSKA

Nest Natuurinclusief is onderdeel van het actieteam van OSKA. In de resultaten van de vervolgverkenning, kwam een brede vraag naar standaardisatie voor natuurinclusief bouwen naar voren. Hierbij werd o.a. de aanbeveling geformuleerd om een landelijk puntensysteem te ontwikkelen voor een standaard methodiek, waarbinnen ruimte zou worden gelaten voor maatwerk. Dit laatste omdat elk gebied/gemeente andere wensen en doelen heeft. Het maken van een landelijk puntensysteem zorgt voor vergroting van de uniformiteit.

1. Landelijke Leidraad Algemene Doelsoorten

Om de juiste ecologische kennis op te bouwen en een verbetering en uitbreiding van biotopen en habitats binnen een gemeente te realiseren, is er behoefte aan een Landelijke Leidraad Algemene Doelsoorten. Dit document dient om meer inzicht te krijgen over de algemene doelsoorten in stedelijk gebied, en welke eisen zij stellen aan habitats en biotopen. Verantwoordelijkheid voor onderzoek naar dit kennisdocument wordt, vanwege de sterke focus op de natuur, bij het ministerie van LNV gewenst;

2. Natuurnetwerk Gemeente (NNG)

Aansluitend op het NatuurNetwerk van Nederland (NNN) en de provinciale doorwerking hiervan (NNP), stellen gemeenten een NatuurNetwerk van een Gemeente (NNG) op. Hierin wordt duidelijk welke ecologische verbindingen de gemeente kan maken met het ommeland. Voor dit kennisdocument wordt (met dezelfde reden als bij de Leidraad voor Algemene Doelsoorten) verantwoordelijkheid bij het ministerie van LNV gewenst;

3. Landelijk (punten)systeem voor biodiversiteit en natuurinclusief bouwen

Daarnaast biedt het Actieteam als handvat om tot een lokaal specifiek puntensysteem te komen door een landelijk puntensysteem in te richten. Dit puntensysteem is bedoeld voor de gemeenten die nog geen eigen puntensysteem hebben, om zo natuurinclusief bouwen te stimuleren. Er wordt een voorstel gegeven voor de inrichting van een landelijk puntensysteem voor nieuwbouw. Dit kan vervolgens verder uitgewerkt worden naar andere bouwprojecten, zoals civiele werken, renovaties, et cetera. Voor de uitwerking en implementatie van het landelijke puntensysteem is een prominente rol van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gewenst

4. Landelijke governance structuur

Als laatste brengt het OSKA Actieteam een advies uit voor de landelijke governance structuur voor natuurinclusief bouwen. Hierin zijn voorstellen gedaan hoe bepaalde afspraken tussen betrokken partijen vastgelegd kunnen worden en waar de verantwoordelijkheden liggen. Dit betreft ook beheer en onderhoud.

Resultaten

Het doel van het Actieteam wordt daarom om o.a. een landelijk puntensysteem vorm te geven voor het integrale ecosysteem en een standaard manier om gemeentelijke natuur netwerkkaarten it te werken. In de komende periode wordt dit verder uitgewerkt.

Lees het hele adviesrapport op de OSKA-website.

persoonlijk contact

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over natuur-inclusieve puntensystemen en hoe je deze kan toepassen in de eigen gemeente? Neem contact op.

Bekijk meer projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.