Puntensysteem natuurinclusief bouwen in Deventer

Voorbeeld bouwlocatie 'Op Je Stek'

Waarom natuurinclusief bouwen in Deventer

Met een goed natuurinclusief bouwproject verbeter je de leefomgeving, voorkom je vertragingen en onnodige kosten, en voldoe je aan de wensen en eisen van de gemeente en andere stakeholders. Als architect voor de dieren helpt Nest door een sterk natuur-inclusief concept uit te werken en de faunavoorzieningen te ontwerpen en te realiseren. Zo zorgen we samen met projectontwikkelaars en bouwende partijen voor groei van biodiversiteit in de gebouwde omgeving en een betere leefomgevingen voor alle bewoners.

 

Criteria

Natuur inclusief bouwen is het oprichten van bouwwerken en inrichting van de omgeving van de gebouwen zodanig dat de natuurwaarden er baat bij hebben. Het gaat dus niet alleen om aan de flora en faunawet te voldoen, maar juist om proactief te handelen ten voordele van de natuur.

 

Aangezien elke kavel en woning net even anders is, is maatwerk vereist. Daarom is een Checklist Natuur Inclusief Bouwen opgesteld. Het accent ligt op de zogenaamde “Ambassadeursoorten” zoals in de Werkwijze Ecologie genoemd: In Deventer zijn dit Huismus, Gierzwaluw en Muurplanten. Ook voor vleermuizen is speciale aandacht. De Checklist houdt in dat er een lijst van suggesties is die toegepast kunnen worden. Elke suggestie heeft een bepaalde puntentoekenning. Uw bouwplan heeft 15 punten nodig om natuur inclusief en ‘Op je Stek proof’ te zijn.

 

 

Door natuurinclusief bouwen vanaf het ontwerp van uw woning en inrichting van uw kavel als uitgangspunt te nemen, kosten deze maatregelen niet veel extra.

Rekentool Puntensysteem

Selecteer de natuur-inclusieve maatregelen die je van plan bent te gaan nemen in het project. Het aantal punten wordt direct getoond.

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon
GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor:

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.