Puntensysteem natuurinclusief bouwen in Deventer

Voorbeeld bouwlocatie 'Op Je Stek'

Waarom natuurinclusief bouwen in Deventer

Met een goed natuurinclusief bouwproject verbeter je de leefomgeving, voorkom je vertragingen en onnodige kosten, en voldoe je aan de wensen en eisen van de gemeente en andere stakeholders. Als architect voor de dieren helpt Nest door een sterk natuur-inclusief concept uit te werken en de faunavoorzieningen te ontwerpen en te realiseren. Zo zorgen we samen met projectontwikkelaars en bouwende partijen voor groei van biodiversiteit in de gebouwde omgeving en een betere leefomgevingen voor alle bewoners.

 

Criteria

Natuur inclusief bouwen is het oprichten van bouwwerken en inrichting van de omgeving van de gebouwen zodanig dat de natuurwaarden er baat bij hebben. Het gaat dus niet alleen om aan de flora en faunawet te voldoen, maar juist om proactief te handelen ten voordele van de natuur.

 

Aangezien elke kavel en woning net even anders is, is maatwerk vereist. Daarom is een Checklist Natuur Inclusief Bouwen opgesteld. Het accent ligt op de zogenaamde “Ambassadeursoorten” zoals in de Werkwijze Ecologie genoemd: In Deventer zijn dit Huismus, Gierzwaluw en Muurplanten. Ook voor vleermuizen is speciale aandacht. De Checklist houdt in dat er een lijst van suggesties is die toegepast kunnen worden. Elke suggestie heeft een bepaalde puntentoekenning. Uw bouwplan heeft 15 punten nodig om natuur inclusief en ‘Op je Stek proof’ te zijn.

 

 

Door natuurinclusief bouwen vanaf het ontwerp van uw woning en inrichting van uw kavel als uitgangspunt te nemen, kosten deze maatregelen niet veel extra.

Rekentool Puntensysteem

Selecteer de natuur-inclusieve maatregelen die je van plan bent te gaan nemen in het project. Het aantal punten wordt direct getoond.

Vraag een kansenscan aan

Wil je je bouwproject natuurinclusief ontwerpen en bouwen, en wil je beter begrijpen wat er mogelijk is voor jouw specifieke project? Vraag een kansenscan aan waarbij we onze kennis en data toepassen op jouw projectlocatie.

Wil je vrijblijvend kennismaken? Neem contact op!

Bij steeds meer bouwprojecten is het gewenst of zelfs verplicht om natuur-inclusieve maatregelen te nemen. Een natuurvriendelijke omgeving is daarnaast ook veel prettiger om in te wonen.

Wil je weten hoe je de natuur mee kunt nemen in jouw bouwproject? Neem contact op!

Samen met Nest realiseer je waardevolle natuur voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Wat wij doen

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklist.

Neem contact op met Nest​

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon
GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor:

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het gratis stappenplan.