Huismussen samen op een dak

Puntensysteem natuurinclusief bouwen in Den Haag

Waarom natuurinclusief bouwen in Den Haag?

Met een goed natuurinclusief bouwproject verbeter je de leefomgeving, voorkom je vertragingen en onnodige kosten, en voldoe je aan de wensen en eisen van de gemeente en andere stakeholders. Als architect voor de dieren helpt Nest door een sterk natuur-inclusief concept uit te werken en de faunavoorzieningen te ontwerpen en te realiseren. Zo zorgen we samen met projectontwikkelaars en bouwende partijen voor groei van biodiversiteit in de gebouwde omgeving en een betere leefomgevingen voor alle bewoners.

Beleid voor natuurinclusief bouwen in Gemeente Den Haag

Bij het natuurinclusief bouwen gaat het enerzijds om het verbeteren van de leefomstandigheden van ‘gebouwgebonden’ soorten als huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Dit zijn volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten die onder druk staan doordat gebouwen tegenwoordig zo gebouwd worden dat deze soorten geen verblijfmogelijkheden meer hebben. Dit wordt in de hand gewerkt door landelijke en gemeentelijke doelstellingen om energie te sparen door betere isolatie van gebouwen.

Anderzijds gaat het om een veel bredere opgave om meer (natuurlijk) groen in de directe woonomgeving toe te passen. Het behoud en ontwikkelen van groen is van belang voor bescherming en ontwikkeling van soorten en voor een biodiverse stad, voor een prettige leefomgeving, voor mogelijkheden voor natuurbeleving in de stad, voor welzijn en gezondheid en voor klimaatverbetering. Daarom wil Den Haag het toevoegen van groen op en aan gebouwen, op binnenterreinen en in de openbare ruimte stimuleren.

Het beleid dient doorwerking te krijgen op diverse schaalniveaus en elementen. Denk hierbij aan:

 • Specifieke elementen inbouwen voor specifieke (dier)soorten zoals neststenen voor de huismus;
 • Gebouwgebonden ingrepen (groene daken en gevels);
 • Gebouwgebonden buitenruimte (tuinen);
 • Publieke ruimtes (pocketparks, natuurspeelplaatsen).

 

Alle grootschalige nieuwbouwprojecten in Den Haag moeten voldoen aan het Puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen. Dat betekent dat deze projecten moeten voldoen aan het in kolom ‘score G’ aangeduide puntenaantal. De eerste drie maatregelen uit de tabel zijn verplicht (v). De maatregelentabel vind je via deze link.

Ook voor kleinschalige en middelgrote projecten biedt dit puntensysteem een nuttige start om een natuurinclusief gebouw te realiseren, maar hiervoor geldt (nog) geen verplichting.

Bij renovatie van gebouwen is natuurinclusief bouwen ook mogelijk. Bij renovatie zijn er echter ook meer beperkingen. Daarom is de regel om bij grootschalige renovatie per geval te bekijken welke maatregelen haalbaar zijn.

Criteria en natuurinclusief puntensysteem

Classificering van projecten:

Kleinschalig project = <500m2; <15m hoog

Middelgroot project = 500-2000 m2 en/of 15-30m hoog

Grootschalig project A = 2000-4000m2 en/of 30m hoog

Grootschalig project B = >4000m2 en/of 30m hoog

Puntenscore op basis van het oppervlak en de hoogte van bebouwing:

Kleinschalig project (<500 m2 footprint en <15 m hoogte):

 • Gevel / dak gebouw 2;
 • Verblijven in gebouw 1;
 • Omgeving gebouw 2.

Middelgroot project (<2000 m2 footprint en/of <25 m hoogte):

 • Gevel / dak gebouw 4;
 • Verblijven in gebouw 3;
 • Omgeving gebouw 4.

Grootschalig project (>2000 m2 footprint en/of >25 m hoogte):

 • Gevel / dak gebouw 6;
 • Verblijven in gebouw 4;
 • Omgeving gebouw 6.

Rekentool Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen in Den Haag

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon
GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor:

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.