Puntensysteem natuurinclusief bouwen in Arnhem

Waarom natuurinclusief bouwen in Arnhem

Met een goed natuurinclusief bouwproject verbeter je de leefomgeving, voorkom je vertragingen en onnodige kosten, en voldoe je aan de wensen en eisen van de gemeente en andere stakeholders. Als architect voor de dieren helpt Nest door een sterk natuur-inclusief concept uit te werken en de faunavoorzieningen te ontwerpen en te realiseren. Zo zorgen we samen met projectontwikkelaars en bouwende partijen voor groei van biodiversiteit in de gebouwde omgeving en een betere leefomgevingen voor alle bewoners.

 

Criteria

Natuurinclusief bouwen vergroot de levenskwaliteit van mensen, die gezonder en gelukkiger zijn wanneer ze omringd zijn door natuur.

Het puntensysteem geeft initiatiefnemers kaders voor natuurinclusief bouwen bij ruimtelijke projecten in Arnhem. Er is gekozen voor een puntensysteem om de creativiteit en keuzevrijheid van ontwerpers te bevorderen. Er moet altijd een minimaal aantal punten gehaald worden door verblijfsplaatsen in te bouwen én door groene maatregelen op, aan en om de woning(en) toe te passen. In sommige gevallen zijn ook maatregelen in de buitenruimte vereist. Welke maatregelen precies worden gekozen om de punten te behalen is aan de initiatiefnemer, in overleg met de gemeente.

Met dit puntensysteem streven we in Arnhem in eerste instantie naar:
 • De instandhouding en versterking van het leefgebied van gebouwgebonden diersoorten. Dit doen we door verblijfsmogelijkheden te creëren in gebouwen en de omgeving geschikt te maken.
 • Het behouden en versterken van de biodiversiteit in het algemeen, aan de hand van de doel- soorten benoemd in de Arnhemse Groenvisie (2017). Dit doen we door bijvoorbeeld het aanleggen van groene daken en gevels, het planten van bomen of het creëren van amfibieënpoelen.
Daarnaast dragen de maatregelen in het puntensysteem ook bij aan:
 • De klimaatbestendigheid van het gebied. De aanleg van groen gaat hittestress en droogte tegen en helpt bij wateroverlast.
 • Gezonde bewoners. Natuurinclusief bouwen vergroot de levenskwaliteit van mensen, die gezonder en gelukkiger zijn wanneer ze omringd zijn door natuur.

Puntenscore op basis van het prijssegment en type project

Sociale woningbouw (woningbouw coöperaties):

 • Totaal # punten (bij opstalgebonden projecten): Aantal woningen x 2;
 • Totaal # punten (bij projecten waar ook (een deel van) de buitenruimte wordt ingericht): Aantal woningen x 3;
 • Minimum # groene maatregelen: 1
 • Minimum # soortgroepen: 1

Middensegment (commercieel huur/koop: rijtjeswoningen, grondgebonden woningen, appartementen):

 • Totaal # punten (bij opstalgebonden projecten): Aantal woningen x 4;
 • Totaal # punten (bij projecten waar ook (een deel van) de buitenruimte wordt ingericht): Aantal woningen x 6;
 • Minimum # groene maatregelen: 2
 • Minimum # soortgroepen: 2

Topsegment (2-kapper, vrijstaande woning, penthouse):

 • Totaal # punten (bij opstalgebonden projecten): Aantal woningen x 6;
 • Totaal # punten (bij projecten waar ook (een deel van) de buitenruimte wordt ingericht): Aantal woningen x 9;
 • Minimum # groene maatregelen: 3
 • Minimum # soortgroepen: 3

Richtlijnen groene maatregelen:

 • Opstalgebonden projecten: minstens 25% van het totaal aantal punten bestaat uit groene maatregelen
 • Projecten waar ook (een deel van) de buitenruimte wordt ingericht: minstens 50% van het totaal aantal punten bestaat uit groene maatregelen.

Rekentool Puntensysteem

Selecteer de natuur-inclusieve maatregelen die je van plan bent te gaan nemen in het project. Het aantal punten wordt direct getoond. Vul je gegevens in en ontvang het overzicht met de details per e-mail.

Vraag een kansenscan aan

Wil je je bouwproject natuurinclusief ontwerpen en bouwen, en wil je beter begrijpen wat er mogelijk is voor jouw specifieke project? Vraag een kansenscan aan waarbij we onze kennis en data toepassen op jouw projectlocatie.

Wil je vrijblijvend kennismaken? Neem contact op!

Bij steeds meer bouwprojecten is het gewenst of zelfs verplicht om natuur-inclusieve maatregelen te nemen. Een natuurvriendelijke omgeving is daarnaast ook veel prettiger om in te wonen.

Wil je weten hoe je de natuur mee kunt nemen in jouw bouwproject? Neem contact op!

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon
GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: