Projectontwikkeling en natuur toevoegen voor de buurt

Natuurinclusief plangebied Klapstraat Westervoort

Het komt nogal eens voor dat omwonenden niet blij zijn met plannen voor projectontwikkeling of herontwikkeling op een stuk grond dat zij zien als een mooi stuk natuur in hun wijk. Soms is het gebied echter wel groen, maar is er toch weinig natuurwaarde. En dan kan een goede natuur-inclusieve projectontwikkeling de biodiversiteit juist laten groeien en zo een rijkere omgeving creëren voor de hele buurt.

 

Voor een opdracht van projectontwikkelaar Citydeveloper-s brachten we de mogelijkheden voor biodiversiteitsgroei in kaart. Daarbij besteedden we veel aandacht aan de mogelijkheden voor het realiseren van een natuurinclusief plan dat voor de bewoners en omwonende de leefkwaliteit verbeterde door een sterke samenhang in maatregelen en veel aandacht voor zichtbare faunavoorzieningen. Voor de buurt was het voorheen een stille plek. Met dit plan brachten we de natuur juist nog dichterbij, zichtbaar en hoorbaar.

"Een woonerf waar je ontwaakt door het gekwetter van de vogels. Waar kinderen achter vlinders aanjagen en klimmen in een boom. Waar je eet uit eigen tuin en het gras lekker niet iedere week gemaaid hoeft te worden. Een plek voor meer mensen én meer dieren. Waar ook het nachtleven spannend is, en toch heel stil. Een plek waar je invliegt, en niet meer uitvliegt."

Daarnaast zorgden we door het realiseren van mitigerende maatregelen voordat de bouw begon. Zo zorgden we dat de soorten die eventueel aangetroffen zouden worden al voldoende alternatieve verblijfplaatsen zouden hebben in het gebied. Hiermee versnelde we het ecologisch proces en kon de bouw sneller van start gaan.

Samen met Nest realiseer je waardevolle natuur voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Wat wij doen

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklist.

Neem contact op met Nest​

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het gratis stappenplan.