Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling: een oplossing voor een duurzame toekomst

De mensheid heeft de afgelopen eeuwen een grote impact gehad op de natuur. De groei van steden en infrastructuur, landbouw en industrie hebben geleid tot een vermindering van biodiversiteit en verlies van natuurlijke habitats. Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling is een manier om deze trend om te keren en te werken aan een duurzame toekomst voor zowel mensen als dieren.

Wat is natuurinclusieve gebiedsontwikkeling?

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling is een benadering waarbij de natuur wordt betrokken bij het ontwerp en de ontwikkeling van gebieden. Dit kan variëren van gebieden in stedelijke omgevingen zoals wijken en industrieterreinen tot landelijke gebieden zoals natuurgebieden en landbouwgronden. Het doel is om een groene, klimaat-adaptieve en gezonde leefomgeving te creëren voor zowel mensen als dieren. Bij Nest werken we voornamelijk aan gebiedsontwikkeling waarbij woning gerealiseerd worden.

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling in de praktijk

Er zijn verschillende manieren om natuurinclusie in gebiedsontwikkeling toe te passen. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Groene daken en gevels: Deze technieken kunnen worden toegepast op gebouwen om biodiversiteit en recreatiemogelijkheden in stedelijke gebieden te vergroten.
 • Groene infrastructuur: Denk hierbij aan groene bruggen, groene wandel- en fietspaden, groene tunnels en ecoducten. Deze infrastructuur kan dieren in stedelijke gebieden helpen om hun habitats te bereiken en te versterken.
 • Natuurinclusieve landbouw: Dit is een manier om landbouwgronden te combineren met natuurontwikkeling, zodat boeren kunnen blijven produceren terwijl biodiversiteit wordt beschermd en verbeterd.
 • Ecologische verbindingszones: Deze gebieden verbinden natuurgebieden met elkaar, zodat dieren zich gemakkelijker kunnen verplaatsen. Dit kan leiden tot een verbetering van de biodiversiteit en de gezondheid van de ecosystemen.

Waarom is natuurinclusieve gebiedsontwikkeling belangrijk?

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling is belangrijk omdat het bijdraagt aan een duurzame toekomst. Hieronder staan enkele redenen waarom:

 • Biodiversiteit: Door natuurinclusie in gebiedsontwikkeling toe te passen, kan de biodiversiteit worden versterkt en beschermd.
 • Klimaatverandering: Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling kan bijdragen aan klimaatadaptatie door bijvoorbeeld het creëren van groene infrastructuur en het verbeteren van de waterhuishouding.
 • Leefomgeving: Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor zowel mensen als dieren.

Hoe kan natuurinclusieve gebiedsontwikkeling worden toegepast?

Er zijn verschillende manieren om natuurinclusie in gebiedsontwikkeling toe te passen. Hieronder staan enkele stappen die kunnen worden genomen:

 

 1. Analyseer het gebied: Voer een analyse uit van de huidige ecologische toestand van het gebied en de kansen voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en leefbaarheid.
 2. Stel een visie op: Bedenk een visie voor het gebied, waarbij je rekening houdt met de doelstellingen van de gemeente en de omgevingsvisie.
 3. Ontwerp een plan: Ontwerp een natuurinclusief projectplan voor het gebied, waarbij je rekening houdt met de inzichten van ecologische experts, de leefomgeving en de wensen en eisen van de gemeente.
 4. Voer maatregelen uit: Voer maatregelen uit om de gewenste impact te realiseren, zoals het creëren van groene daken, groene infrastructuur, ecologische verbindingszones en habitats voor doelsoorten.
 5. Monitor de voortgang: Monitor de voortgang van de leefomgeving en de biodiversiteit in het gebied, zodat je eventuele aanpassingen kunt doen.

Conclusie

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling is een manier om de natuur in te sluiten in de ontwikkeling van gebieden. Door de natuur in te sluiten, kan de biodiversiteit worden versterkt, klimaatadaptatie worden bevorderd en een gezonde leefomgeving worden gecreëerd voor zowel mensen als dieren. Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling is een belangrijke stap in de richting van een duurzame toekomst.

Bekijk onze projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.