Crailo tender met het BPD Concept team i.s.m. Karres en Brands en Wenink Holtkamp

Voor het voormalig kazerneterrein brachten we in opdracht van gebiedsontwikkelaar BPD de kansen voor de natuur op deze prachtige locatie in kaart. In de uitvraag vanuit de gemeente werd veel belang gehecht aan ecologie en de cultuurhistorische waarde van deze plek. Een mooie opgave om te laten zien hoe je met de natuur kunt bouwen!

In samenwerking met de ontwerpers van Karres en Brands en Wenink Holtkamp werkten we de deze kansen uit tot concrete toepassingen in het ontwerp. Zo bepaalden we eerst de doelsoorten voor het gebied en vertaalden deze vervolgens naar habitatwensen die mee konden worden ontworpen in de gebouwen en op het terrein.

Het team maakte er vervolgens een prachtig ontwerp met een plek die goed aansluit bij de omgeving en deze verrijkt. Deze groene plek krijgt straks nog meer biodiversiteit en wordt een ware stapsteen voor diersoorten uit het gebied.

In december kregen we te horen dat het team het winnende ontwerp en plan heeft gemaakt en dat BPD de ontwikkeling mag gaan realiseren – whoop whoop!

Bekijk meer projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.