Natuurinclusief beleid gemeente Vlaardingen​

Gemeente Vlaardingen logo

Nest heeft Gemeente Vlaardingen bij het beantwoorden van een motie over natuurinclusief bouwen van uit de Woonvisie en geholpen om hun duurzame ambities te realiseren.  Samen met een team van de afdelingen Wonen, de beheer-afdeling en beleidsmedewerkers Groen, Klimaatadaptatie en Biodiversiteit zorgden we voor interne afstemming over de doelstellingen en praktische implementatie van het beleid voor natuurinclusief bouwen. Zo hielpen onze experts de gemeente om voor natuurinclusief bouwen breed gedragen beleid te maken dat door de projectmanagers van de afdeling Bouwen en Wonen gebruikt kon worden in planvorming en beoordeling.

De uitdaging van de Gemeente Vlaardingen

In 2021 was er een motie aangenomen door het College om de mogelijkheden van natuurinclusief bouwen te onderzoeken, zodat dit zou aansluiten bij de ambitie voor duurzaam bouwen en biodiversiteit die meegnomen was in de Woonvisie. De afdeling Wonen heeft hiervoor Nest ingeschakeld om samen met een intern team het antwoord op de motie in beeld te brengen en vervolgens om dit tot concreet beleid voor de gemeente te maken.

Oplossing: Natuurinclusief beleid

In een aantal gezamenlijke workshops onder begeleiding van het team van Nest Natuurinclusief werd afgestemd tussen de interne teams wat de doelstellingen voor natuurinclusief bouwen zouden moeten zijn. Vervolgens werd in een workshop met de wethouders besproken en afgestemd wat de te volgen stappen zouden zijn en werd er een startnotitie voorgelegd om vast te stellen welke afspraken en inhoudelijk beleid er zou worden gemaakt. Met de betrokken beleidsmedwerkers is het natuurinclusief beleid vervolgens uitgewerkt tot concrete doelstellingen, eisen en wensen waar ruimtelijke opgaves aan dienen te voldoen.

1. Ecologische locatie-analyse: Ecologische structuren en bestaande natuur in kaart

De ontwikkeling is een toevoeging aan het bebouwd gebied van Steenwijk. Er zijn al een waardevolle groene en blauwe structuren aanwezig waar bij de bouw rekening mee gehouden dient te worden. Daarbij geven deze ecologische structuren de mogelijkheid om goed aan te sluiten bij de omgeving. We brachten deze informatie in kaart om te zorgen dat ontwikkelaars en architecten hier rekening mee konden houden in hun plannen.

2. Natuur-inclusieve maatregelen voor habitats voor doelsoorten

Samen met het team van de gemeente zijn voor het plangebied 4 doelsoorten geselecteerd (de egel, sleedoornpage, vleermuizen en de huiszwaluw). Vanuit ecologische kennis zijn hun wensen in kaart gebracht en deze zijn vervolgens vertaald naar de bouwopgave om te zorgen dat een ontwikkelaar en architect hier concreet mee aan de slag kunnen.

3. Inspiratiegids: Richtlijnen en inspiratie voor natuur-inclusieve maatregelen

Voor deze dieren werden de habitatwensen op een rij gezet die we vervolgens visualiseerden in een inspiratiegids. Deze gids zal samen met de doelstellingen gedeeld worden met initiatiefnemers en projectontwikkelaars.

Resultaten

De motie werd beantwoord en vervolgens werd er concreet natuurinclusief beleid gemaakt. Dit zorgt voor duidelijkheid en een concreet kader voor het bespreken en toetsen van ruimtelijke plannen die allemaal zullen bijdragen aan meer natuur, biodiversiteit en een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving in Vlaardingen.

"De inspiratiegids is goed ontvangen en er werd positief gereageerd door de ontwikkelaar."

Bekijk meer projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.