Natuur-inclusieve gebiedsontwikkeling van de TU Delft Campus

De komende jaren gaat er een grootschalige gebiedsontwikkeling plaatsvinden aan de campus van TU Delft. Het team van Nest is verantwoordelijk van de natuur-inclusieve en klimaat-adapatieve gebiedsontwikkeling van de zogeheten ‘Ecocampus’. We stellen onder andere het programma van eisen op voor de gehele ontwikkeling en werken samen met de verschillende ontwerpteams om het natuurplan concreet te maken in iedere projectontwikkeling en bij het herinrichten van de terreinen.

TU Delft logo

De uitdaging van de ecocampus

Het Campus en Real Estate team van de TU Delft heeft hoge ambities op het gebied van o.a. Klimaatadaptatie en Biodiversiteit. Hiervoor zochten ze een beleidsontwikkelaar die in afstemming met belanghebbende afdelingen beleid gaat ontwikkelen op het gebied van klimaatadaptatie, watermanagement, biodiversiteit en de groen-blauwverbinding op en met de campus. Daarnaast is de taak om deze thema’s in werkprocecssen van projecten en bij de afdeling Beheer & Onderhoud te integreren.

Oplossing: Expert natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen uit het team van Nest

Nest Natuurinclusief bied vanaf 2023 structureel ondersteuning aan het team van de TU Delft door de inzet van een beleidsmedewerker als vast aanspreekpunt. Daarbij worden verschillende experts uit het team van Nest ingezet om gericht bij te dragen aan de verschillende opgaves die er liggen bij deze gebiedsontwikkeling van de TU Delft. Dit doen we in samenwerking met de Brink Groep.

Resultaten

Het beleid en de programma’s van eisen voor de campus-ontwikkeling voor het thema klimaatadaptatie en biodiversiteit worden uitgewerkt. Daarbij wordt veel samengewerkt met de verschillende ontwikkelaars en beheerders om dit beleid toe te passen in de gebiedsontwikkeling van de campus. Door de inzet van Nest wordt de ambitie van de TU Delft om wereldwijd de meest duurzame campus-ontwikkeling te zijn concreet gemaakt en gerealiseerd.

"De inspiratiegids is goed ontvangen en er werd positief gereageerd door de ontwikkelaar."

Chris Teurlinckx | Senior adviseur BOR

Samen met Nest realiseer je waardevolle natuur voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Wat wij doen

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklist.

Neem contact op met Nest​

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het gratis stappenplan.