Puntensysteem natuurinclusief bouwen in Tilburg

Natuurinclusief bouwen in Tilburg

Met een goed natuurinclusief bouwproject verbeter je de leefomgeving, voorkom je vertragingen en onnodige kosten, en voldoe je aan de wensen en eisen van de gemeente en andere stakeholders. Zo zorgen we voor groei van biodiversiteit in de gebouwde omgeving en een betere leefomgevingen voor alle bewoners.

Natuurpuntensysteem gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg heeft bestaand beleid om biodiversiteit in de stad te beschermen en te verbeteren. Dit is echter een opgave die niet alleen de gemeente aangaat, maar alle partijen die te maken hebben met stedelijke ontwikkeling. Om het creëren van groene elementen in de stad te stimuleren bij andere initiatiefnemers is er een natuurpuntensysteem ontwikkeld voor groene stadselementen, zogenaamde groen- en natuurinclusieve maatregelen.

Reikwijdte en toepassing

De gemeente wil biodiversiteit verbeteren en verbindingen aanleggen tussen biodiversiteitshotspots. Op grote schaal natuur- en groeninclusief bouwen kan een bijdrage leveren aan deze beide doelen, met name als het op grotere schaal – bijvoorbeeld wijkniveau – plaatsvindt. Onderhavig puntensysteem is van toepassing op alle bouwplannen binnen de gemeente Tilburg. Dit betreft plannen voor bijvoorbeeld nieuwbouw en renovatie, zowel grootschalig als kleinschalig. Het puntensysteem kan gebruikt worden om maatregelen te kiezen die relevant en gewenst zijn in de ruimtelijke context en de mogelijkheden van het project.

Puntensysteem

Het puntensysteem gaat uit van een lijst met groen- en natuurinclusieve maatregelen, waarbij elke maatregel een bepaald aantal punten waard is (1 – 5 punten). Om te bepalen hoeveel van deze maatregelen genomen moeten worden bij de uitvoer van een bouwproject moet per project een te behalen puntenscore berekend worden. Deze score is afhankelijk van de omvang en de ligging van het bouwproject.

Vaststelling verplicht aantal punten

De gemeente neemt in het planuitwerkingskader, het projectdocument en/of de verkoopovereenkomst de betreffende puntenlijst en de te behalen puntenscore (het ambitieniveau) op.

Alle informatie vanuit Gemeente Tilburg over het Puntensysteem voor natuur- en groeninclusief bouwen vind je via deze link.

Rekentool Puntensysteem

Selecteer de natuur-inclusieve maatregelen die je van plan bent te gaan nemen in het project. Het aantal punten wordt direct getoond.

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon
GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor:

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.