Nest heeft Gemeente Castricum geholpen om hun natuur-inclusieve ambities om te zetten in beleid. Samen met de beleidsmedewerkers van Groen en Klimaatadaptatie stelden we het beleidsdocument met puntensysteem voor natuurinclusief bouwen op en creëerden we de inspiratiegids voor ontwikkelaars. Zo hielpen onze experts de gemeente om de ecologische kennis te vertalen naar concrete maatregelen en een inspirerend, natuurinclusief programma en beleid te creëren.

De uitdaging van de gemeente Castricum

De beleidsmedewerker Groen had een voorstel voor natuurinclusief bouwen langs de raad laten gaan en had daarna de taak om dit verder te concretiseren tot beleid. Ze zochten daarom een deskundig bureau om dit beleid te formuleren en om concreet te maken welke doelstellingen en natuur-inclusieve maatregelen zouden passen bij dit beleid en deze mooie gemeente aan de kust.

Oplossing: Natuurinclusief beleid en een puntensysteem

Voor Gemeente Castricum stelden we het natuurinclusief beleid met puntensysteem op en ontwikkelden we een inspiratiegids om de richtlijnen voor de natuur-inclusieve maatregelen toe te lichten.

Natuurinclusief beleid en puntensysteem

Om te zorgen dat bij iedere ontwikkeling in Gemeente Castricum er natuurinclusief gebouwd zal worden, stelden we het beleidsdocument met bijbehorend puntensysteem op en stemden dit af met interne stakeholders alvorens het naar de raad kon.

Inspiratiegids met natuur-inclusieve maatregelen

Naast het beleid zorgden we ook voor een maatregelen- en inspiratiegids om te zorgen dat initiatiefnemers en architecten voldoende inzicht en inspiratie zouden hebben om aan de slag te gaan met het toepassen van de natuur-inclusieve maatregelen in  hun ontwerpen.

Gemeente Castricum logo

Resultaten

Door het opstellen van het beleid en puntenssysteem kan de gemeente nu gebruik maken van deze stukken om de natuurinclusief ontwikkelen concreet te maken in bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen in de gemeente. Ook kunnen medewerkers die geen ecologische kennis hebben toch de bouwprojecten aansturen en de planvoorstellen toetsen. Zo realiseert Castricum in iedere ontwikkeling op natuur-inclusieve wijze.

"De inspiratiegids is goed ontvangen en er werd positief gereageerd door de ontwikkelaar."

Bekijk meer projecten

persoonlijk contact

Nieuwsgierig?

Kun je ook wel een vogel met een bouwhelm gebruiken? Met Nest Natuurinclusief maken we een duurzame impact op de leefomgeving van mensen en dieren. Neem contact op voor meer informatie over onze werkwijze en hoe we jouw bouwproject of gebiedsontwikkeling natuurinclusief kunnen maken.

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.