Egel

Puntensysteem natuurinclusief bouwen in Delft

Waarom natuurinclusief bouwen in Delft

Met een goed natuurinclusief bouwproject verbeter je de leefomgeving, voorkom je vertragingen en onnodige kosten, en voldoe je aan de wensen en eisen van de gemeente en andere stakeholders. Als architect voor de dieren helpt Nest door een sterk natuur-inclusief concept uit te werken en de faunavoorzieningen te ontwerpen en te realiseren. Zo zorgen we samen met projectontwikkelaars en bouwende partijen voor groei van biodiversiteit in de gebouwde omgeving en een betere leefomgevingen voor alle bewoners.

Beleid voor natuurinclusief bouwen in Gemeente Delft

Om natuurinclusief bouwen en ontwikkelen in Delft vorm te geven is gekozen om een concreet kader te ontwikkelen voor natuurinclusief bouwen en ontwikkelen in samenhang met klimaatadaptieve maatregelen. Natuurinclusief bouwen moet mainstream worden en vanaf de initiatieffase al worden meegenomen. Daarbij is het belangrijk om inzicht te hebben in het voorkomen van de planten en dieren in Delft. Er kan dan sneller ingezet worden op het nemen van gerichte maatregelen en informatie worden gedeeld over het leefgebied van soorten en de mogelijke maatregelen voor een optimaal effect. En niet alleen voor planten en dieren. Op maaiveld, gevels en daken kan beplanting ingezet worden om de lucht te zuiveren, water te bufferen, hitte te verminderen of nestgelegenheid voor vogels te bieden. Als de beplanting ook toegankelijk is voor mensen kan het een grote bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de sociale cohesie in de stad en aanzetten tot meer beweging. Bij de ontwikkeling van stedelijk groen wordt met deze verschillende functies rekening gehouden. Dat geldt niet alleen voor nieuwbouw. Ook bij renovatie moet rekening worden gehouden met planten en dieren en de kansen voor het versterken van soorten worden benut.

De biodiversiteit versterken met bouwprojecten en gebiedsontwikkeling

Om biodiversiteit in de stad te versterken moet bij elk project en/of gebiedsontwikkeling een onderbouwing worden aangeleverd op welke wijze invulling wordt gegeven aan de eisen die voor desbetreffende ontwikkeling worden gesteld.

 

Een puntensysteem vormt de basis voor toepassingen op alle (nieuw)bouwprojecten, gebiedsontwikkelingen en renovatieprojecten binnen de gemeente Delft. Het kan daarbij gaan om een grootschalige stedenbouwkundige herstructurering als in Schieoevers, het realiseren van een woongebouw of brug of het renoveren van een gebouw. Het puntensysteem maakt duidelijk welke type maatregelen gewenst zijn binnen de ruimtelijke context in de huidige situatie en de mogelijkheden van de nieuwbouw en renovatie.

 

Los van het puntensysteem en ecologische onderbouwing blijft de wet Natuurbescherming met inbegrip van de zorgplicht gelden voor elk project.

Criteria en natuurinclusief puntensysteem

Classificering van projecten:

Kleinschalig project = <500m2; <15m hoog

Middelgroot project = 500-2000 m2 en/of 15-30m hoog

Grootschalig project A = 2000-4000m2 en/of 30m hoog

Grootschalig project B = >4000m2 en/of 30m hoog

Puntenscore op basis van het oppervlak en de hoogte van bebouwing:

Kleinschalig project (<500m2; <15m hoog):

 • Gevel/dak gebouw: 2
 • Verblijven in gebouw: 1
 • Omgeving gebouw/perceel/tuin: 2

 

Middelgroot project (500-2000 m2 en/of 15-30m hoog):

 • Gevel/dak gebouw: 4
 • Verblijven in gebouw: 3
 • Omgeving gebouw/perceel/tuin: 4

 

Grootschalig project A (2000-4000m2 en/of 30m hoog):

 • Gevel/dak gebouw: 6
 • Verblijven in gebouw: 4
 • Omgeving gebouw/perceel/tuin: 6

 

Grootschalig project B (>4000m2 en/of 30m hoog):

 • Gevel/dak gebouw: 10
 • Verblijven in gebouw: 8
 • Omgeving gebouw/perceel/tuin: 12

Rekentool Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen in Delft

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon
GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor:

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.