Natuurinclusief ontwikkelplan en samenwerking architectenteams

Stichting Ipse de Bruggen wil meer doen dan alleen de wet natuurbescherming en wil bijdragen aan meer biodiversiteit. Nest helpt de verschillende ontwikkelmanagers om dit concreet te maken voor de verschillende locaties. Daarvoor brengen we de eerst de ecologie en kansen van een locatie in kaart, bepalen we samen de doelstellingen en maken we een natuurinclusief ontwikkelplan. Hiermee gaan we aan de slag in samenwerking met de ontwerpteams en betrokken architecten om de adviezen direct toe te passen in hun ontwerpen. Met iedere ontwikkeling van een nieuw gebouw of een aanpassing aan het terrein werken ze daardoor tegelijkertijd aan het verhogen van de biodiversiteit, toekomstbestendigheid en aan het aangenamer maken van de plek voor bewoners en medewerkers.

De uitdaging van Ipse de Bruggen

De ontwikkelmanagers werken met verschillende architecten, landschapsontwerpers en stedenbouwkundigen. In de projecten is er vaak een verplichting vanuit de wet natuurbescherming om soorten te beschermen en een nieuwe plek te bieden. De ontwerpteams werken doorgaans niet veel samen, terwijl dat voor de verhoging van biodiversiteit juist veel meerwaarde biedt. Daarnaast weten de architecten vaak niet wat er aan kansen voor natuur zijn op een locatie.

Oplossing: Een natuurinclusief plan voor de herontwikkeling van de locatie

Vanuit Nest zorgen we dat de kansen voor de natuur en de bijbehorende natuur-inclusieve maatregelen in beeld worden gebracht. We leveren daarvoor niet alleen een analyse en rapport op, maar gaan samen met de verschillende ontwerpteams en architecten aan de slag om de mogelijkheden voor hen specifiek en concreet te maken. Zo brengen we de adviezen meteen tot leven en zetten we samen de eerste stappen om een positieve bijdrage te leveren voor mens en dier.

Resultaten

Ipse de Bruggen kan door de concrete adviezen en inspiratie vanuit ons team de duurzame doelstellingen voor de locatie met iedere toekomstige ontwikkeling verder realiseren. Door het uitgebreide natuurinclusief plan en door heel concreet met een aantal ontwerpteams mee te helpen, zijn de natuur-inclusieve adviezen en het belang van natuur op de landgoederen van de stichting echt geland in de verschillende ontwikkelingen. De verschillende architecten die werkten aan de ontwerpen van de gebouwen op het terrein zijn individueel op weg geholpen. Dit helpt vertraging door de wet natuurbescherming voorkomen en zorgt voor natuur-inclusieve ontwerpen die positief bijdragen aan de leefomgeving van mens en dier op en nabij de locatie.

"De inspiratiegids is goed ontvangen en er werd positief gereageerd door de ontwikkelaar."

persoonlijk contact

Nieuwsgierig?

Kun je ook wel een vogel met een bouwhelm gebruiken? Met Nest Natuurinclusief maken we een duurzame impact op de leefomgeving van mensen en dieren. Neem contact op voor meer informatie over onze werkwijze en hoe we jouw bouwproject of gebiedsontwikkeling natuurinclusief kunnen maken.

Bekijk meer projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.