Natuurinclusief en groen bouwen: een duurzame toekomst voor mens en natuur

De bouwsector heeft een grote impact op het milieu en de biodiversiteit. Traditioneel bouwen richt zich vaak alleen op de behoeften van de mens, terwijl de natuur wordt genegeerd. Natuurinclusief en groen bouwen is een manier om deze trend om te keren en te werken aan een duurzame toekomst voor zowel mensen als dieren.

Wat is natuurinclusief en groen bouwen?

Natuurinclusief bouwen is een manier om de natuur te betrekken bij het ontwerp en de ontwikkeling van gebouwen en gebieden. Hierbij wordt gekeken naar de ecologische waarde van een gebouw of gebied en hoe deze kan worden verbeterd. Groen bouwen is een bredere term die zich richt op duurzaamheid, energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid. Natuurinclusief en groen bouwen gaan hand in hand, omdat beide benaderingen bijdragen aan een duurzame toekomst.

Voordelen van natuurinclusief en groen bouwen

Natuurinclusief en groen bouwen dragen bij aan een duurzame toekomst voor mensen en dieren.

 

Hieronder staan enkele voordelen van deze benadering:

  • Biodiversiteit: Natuurinclusief bouwen kan de biodiversiteit versterken door bijvoorbeeld het creëren van groene daken, geveltuinen en ecologische verbindingszones.
  • Klimaatverandering: Groen bouwen kan bijdragen aan klimaatadaptatie door bijvoorbeeld het gebruik van duurzame materialen en energie-efficiëntie.
  • Leefomgeving: Natuurinclusief en groen bouwen kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor zowel mensen als dieren.

Hoe kan natuurinclusief en groen bouwen worden toegepast?

Er zijn verschillende manieren om natuurinclusief en groen bouwen toe te passen. Hieronder staan enkele stappen die kunnen worden genomen:

  1. Analyseer het gebied: Voer een analyse uit van de huidige ecologische toestand van het gebied en de kansen voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en leefbaarheid.
  2. Stel een visie op: Bedenk een visie voor het gebouw of gebied, waarbij je rekening houdt met de doelstellingen van de gemeente en de omgevingsvisie.
  3. Ontwerp het gebouw of gebied: Ontwerp het gebouw of gebied, waarbij je rekening houdt met de inzichten van ecologische experts, de leefomgeving en de wensen en eisen van de gemeente.
  4. Voer maatregelen uit: Voer maatregelen uit om het gebouw of gebied duurzaam te maken, zoals het gebruik van duurzame materialen, energie-efficiëntie en het creëren van groene daken en geveltuinen.
  5. Monitor de voortgang: Monitor de voortgang van het gebouw of gebied, zodat je eventuele aanpassingen kunt doen.

Conclusie

Natuurinclusief en groen bouwen is een duurzame benadering die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor zowel mensen als dieren. Door rekening te houden met de natuur bij het ontwerp en de ontwikkeling van gebouwen en gebieden, kunnen we werken aan een duurzame toekomst. Het is belangrijk om deze benadering te integreren in de bouwsector en gemeentelijk beleid om zo een positieve impact te maken op de biodiversiteit, klimaatadaptatie en leefomgeving. Door deze benadering toe te passen, kunnen we werken aan een duurzame en natuurinclusieve toekomst.

Bekijk onze projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.