Natuur-inclusieve en Klimaat-adaptieve projectontwikkeling van Local in de Binckhorst in Den Haag

Logo Den Haag | Natuurinclusief puntensysteem en beleid | Nest Natuurinclusief
Binckhorst waterfront park Okra

Afbeelding: OKRA Landschapsarchitecten

Voor projectontwikkelaar Local werkten we het natuurinclusief en klimaatadaptief plan uit voor een ontwikkeling in de Binckhorst in Den Haag. 

 

Natuurinclusief bouwen

We zorgden samen met de landschapsarchitect en architect voor voldoende punten vanuit het puntensysteem natuurinclusief bouwen (grootstedelijke bebouwing).

 

Wateropvang en buffering:

Het plan heeft een opvangcapaciteit en systeem om voldoende water minimaal 24 tot 48 uur vast te houden in lijn met het beleid voor ‘Den Haag Klimaatbestendig’. Op alle daken wordt water gebufferd via groen dat ruim 75% van het dakoppervlak beslaat. Met waterkratten en pijpen wordt het water langer vastgehouden.
 

Biodiversiteit en biotopen

Binnen het project werden complete biotopen gerealiseerd voor de geselecteerde doelsoorten door voedsel, verblijven en andere randvoorwaarden te realiseren binnen het plangebied. De voorgestelde biotopen passen het beste bij dit type bebouwing en sluiten aan bij de soorten die in de buurt zijn aangetroffen en/of kansrijk zijn op basis van de locatie analyse en kansenscan. Ook voor mensen is een prettige biotoop gerealiseerd met veel groene buitenruimte met schaduw en voldoende mogelijkheid om te ontmoeten en te ontspannen (reuring, ruis en rust).

Natuurinclusief Bouwen en ontwerpen voor Huismussen | Nest

Bekijk meer projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.