Handige informatie voor natuur-inclusieve bouwprojecten

Wil je natuurinclusief bouwen en ontwerpen? Nest is expert op het gebied van natuurinclusief bouwen. We creëren kansen voor de natuur in ieder bouwproject om zo de leefomgeving voor mens en dier te verbeteren en te voldoen aan de Wet Natuurbescherming. Kennis van lokaal beleid en wetgeving is daarbij van groot belang. Gemeentes hanteren verschillend beleid en hebben eigen natuur-inclusieve puntensystemen. Verschillende diersoorten hebben allemaal hun eigen richtlijnen voor de leefomgeving waarin ze zich thuis voelen. Onderstaand delen we vanuit Nest de kennis die we over natuurinclusief bouwen hebben.

Nest Natuurinclusief vogel

Stappenplan en checklist Natuurinclusief Ontwikkelen

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Handige artikelen met tips over natuur-inclusieve projectontwikkeling

"Natuurinclusief bouwen is het oprichten van bouwwerken en inrichten van de omgeving van de gebouwen zodanig dat de natuurwaarden er baat bij hebben bovenop wettelijk vastgestelde mitigatie en/of compensatiemaatregelen. Door natuur te benaderen in natuurlijke symbiose met de gebouwde omgeving ontstaan nieuwe kansen voor een nieuwe inrichting waarin ecologische kringlopen worden gevormd."

Definitie van 'Natuurinclusief Bouwen'

Richtlijnen per diersoort om natuurinclusief te bouwen en ontwerpen

Wil je meer weten over hoe je natuurinclusief kunt bouwen en ontwerpen voor andere doelsoorten? Voor veel soorten hebben we de wensen van de dieren voor je in kaart gebracht.

Kennissessie
Natuurinclusief Bouwen
en Ontwerpen

We hebben een aantal natuur-inclusieve kennis- en inspiratiesessies ontwikkeld om je organisatie op weg te helpen bij bouwprojecten en gebiedsontwikkeling.

Samen met Nest realiseer je waardevolle natuur voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Wat wij doen

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor:

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklist.

Neem contact op met Nest​

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het gratis stappenplan.