Natuur-inclusieve houtbouw woning in Almere Oosterwold

De toekomstige eigenaars vroegen Nest om een integrale en toekomstbestendige oplossing om ook voor de dieren de situatie, de beleving en het wooncomfort te verbeteren. We schreven daarom een voorstel met de minimaal te plaatsen voorzieningen om  biodiversiteit te bevorderen voor gebouw-bewonende soorten, zoals de huismus, gierzwaluw en veel voorkomende vleermuissoorten. Deze konden door de architect, technisch tekenaar en de  Dupac fabriek gebruikt worden voor het maken van  de geïntegreerde ontwerpen. Per diersoort gaven we ook een advies over de benodigde habitat om te kunnen aarden in een gebied. Daarnaast onderzochten we welke dieren en planten er in het gebied thuis hoorden en brachten we de mogelijkheden in kaart om het voor hen zo prettig mogelijk te maken in het gebied om het huis heen.

Initiatief nemen en zelf bouwen

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Stap voor stap wordt het gebied ingericht voor wonen, werken en recreëren. Dat doen de Oosterwolders zelf, alleen of met anderen. En zoveel mogelijk duurzaam, ecologisch en zelfvoorzienend. Ze bouwen niet alleen zelf hun huis, bedrijf of voorziening, ze gaan ook zelf over de wegen, waterhuishouding en openbare ruimte.

Nieuwbouw initiatieven Almere Oosterwold
Natuurinclusief bouwen en ontwerpen | Steenuil nestkast richtlijnen

Fluitende buurman bonus

Het was de expliciete wens van de toekomstige bewoners om niet alleen de standaard gebouw-bewonende soorten mee te nemen (huismussen, gierzwaluwen, en vleermuizen), maar juist ook wat er bijzonder was aan deze natuurrijke plek in Almere.

 

En het liefst had hij al zijn buren net zo’n verrijking voor de biodiversiteit zien maken. Dus brachten we de kansen in kaart en zorgden dat hij de adviezen ook gemakkelijk kon delen.

Onze bijdrage

Kansenscan biodiversiteit

Locatie-analyse met verplichtingen en mogelijkheden voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten

Natuurinclusief woonerf advies

Op basis van de biodiversiteit in het gebied brachten we de invulling voor het terrein om de woning in kaart.

Ontwerp-tekeningen

Uitwerken van de ontwerpen van architectuur voor dieren, zoals de verschillende ingebouwde nestkasten en vleermuiskasten.

Wil je meer informatie of samen aan de slag voor je project? Neem contact op!

Zullen we kennismaken?

We gaan graag in gesprek om te zien hoe we samen kunnen werken en hoe we kunnen helpen.

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon