Natuurinclusief bouwen en ontwerpen voor zangvogels

Kleine zangvogels als koolmezen en pimpelmezen zijn aanwezig in kleine bosjes, parken en tuinen zo lang er nestgelegenheid en voedsel voorhanden is. Ze broeden ook veel in bosrijke gebieden. Ze maken gebruik van boomholtes, en broeden ook in schuurtjes en in nestkasten.

Wet natuurbescherming Natuurinclusief bouwen en ontwerpen - Koolmees en pimpelmees

Helaas gaat het slecht met de huismus. Wat kun je doen?

De habitat van de huismus moet voldoen aan een combinatie van een aantal elementen, die ook nog eens binnen een straal van enkele meters (dekking bij voedselbronnen) tot enkele honderden meters (nestplek en voedselbronnen) van elkaar moeten liggen. De habitat moet bestaan uit een combinatie van plekken voor nestgelegenheid, voedsel (voor volwassen en jongen), dekking (stekelige struiken, groenblijvende struiken en klimplanten, coniferen, klimop), plekken voor stofbaden en drinkwater. De huismus kent twee typen verblijfplaatsen: de nesten als voortplantingsplaats en altijdgroene struiken en klimplanten als rustplaats in de winter. Ontbreekt één van de onderdelen of liggen ze te ver van elkaar verwijderd, dan is de habitat niet geschikt.

Nestkasten voor koolmezen in een natuurinclusief ontwerp

Voor koolmezen moeten de nestkasten niet bij elkaar geplaatst worden, omdat zij een eigen territorium vormen. Hang daarom kasten op zo’n 10m afstand van elkaar.

 

De ophanghoogte is minimaal 3 meter. Ingangen op het noorden, oosten en/of noordoosten.

 

Tip: plaats een grote boom met een dicht bladerdek, zoals een beuk, eik of meidoorn, om de koolmees in de tuin te houden.

 

Koolmees richtlijn BIJ12 Natuurinclusief Ontwerpen

Koolmezen en pimpelmezen hebben verschillende wensen

De invliegopening voor de nestkasten van de pimpelmees moet net iets kleiner zijn dan die van de koolmees. Houd hiervoor zo’n 28 mm aan. Je ziet ook nestkasten die driehoekig zijn.

Natuurinclusief ontwerpen voor andere doelsoorten

Wil je meer weten over hoe je natuurinclusief kunt ontwerpen voor andere doelsoorten? Voor veel soorten hebben we de wensen van de dieren voor je in kaart gebracht.

Samen met Nest realiseer je waardevolle natuur voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Wat wij doen

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklist.

Neem contact op met Nest​

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon
GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor:

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het gratis stappenplan.