Kansenscan en natuurinclusief projectadvies Delft

Natuurinclusief projectontwikkeling Delft - Natuurinclusief Puntensysteem - Nest natuurinclusief
Logo Urban Climate Architects

Nest Natuurinclusief heeft de architecten van Urban Climate Architects geholpen bij natuurinclusief ontwerpen van o.a. Urban Woods in Delft. Dit project laat goed zien hoe we vanuit Nest ambitieuze architecten en ontwikkelaars helpen om met de natuur hun ontwerpen te verbeteren en te voldoen aan de verplichtingen vanuit natuurinclusief beleid zoals Gemeente Delft dit heeft.

De uitdaging

UC Architects wilde een inspirerend nieuw woonconcept ontwerpen voor starters in Delft. Als ‘nature loving architects’ wilde ze dat natuurlijk met en voor de natuur doen.  Om te zorgen dat de ontwerpen echt natuurinclusief werden en een betere leefomgeving voor mensen en dieren zouden realiseren, werd de hulp van Nest ingeroepen.

De resultaten

Nest werd als natuurinclusief adviseur ingezet om voor de locatie in Delft een locatie-analyse te maken, een overzicht te maken van welke natuur-inclusieve maatregelen het beste zouden passen bij het project en de locatie, hoe te voldoend aan het beleid en puntensysteem van Gemeente Delft en om de architecten te voorzien van handson advies bij het ontwerpen van de architectuur en omgeving. 

Kansenscan Biodiversiteit Groen-blauwe verbindingen in Delft plangebied

Kansenscan en locatie-analyse

Bij de start van een project maken we doorgaans een locatie-analyse en kansenscan om te bepalen welke diersoorten er in de buurt zitten en wat de groenblauwe hoofdstructuren zijn waar verschillende soorten gebruik van maken.
 
Habitats en blauw-groene verbindingen
Zo kijken we vanuit het plangebied naar blauwgroene verbindingen binnen de stad, door de stad en naar buiten de stad die voor de vleermuis relevant kunnen zijn. Boven de stad kan de gierzwaluw foerageren en in de wijk vindt de huismus voedsel en veiligheid. Op projectniveau wordt het duidelijk welke habitats in de directe omgeving van belang zijn, zoals de projectgebonden grond, de tuinen en woningen grenzend aan het project en het aangrenzende water en groenstructuren.

Ecologisch onderzoek

Onze ecoloog bracht op basis van ecologisch onderzoek de kansen voor verschillende diersoorten in kaart. De locatie-analyse gaf daarbij weer welke soorten er al in de buurt aanwezig zijn. Vanuit die kennis konden we een goed advies geven over welke soorten er een goede plek kunnen vinden en welke je in vrij korte tijd zou kunnen verwachten wanneer je de randvoorwaarden realiseert.

 

De leefomgeving van mensen verbeteren

Daarnaast keken we ook naar de ‘menselijke biotoop’ en de kansen en eventuele uitdagingen in de leefomgeving. Vervolgens brachten we -met het beleid op het gebied van natuurinclusief bouwen en klimaat-adaptieve richtlijnen als basis- vanuit een schetsontwerp de mogelijkheden voor een natuurinclusief plan in beeld.

Zo bepalen de locatie en de architectuur alle ingrediënten voor een natuurinclusief ontwerp van het gebouw en de omgeving waarin de natuur volop de kans krijgt.

De resultaten

Ons advies werd toegepast in de ontwerpen om te voldoen aan de wens van de architect om echt waardevol te ontwerpen en om aan het puntensysteem van de gemeente te voldoen. Dit is daarmee een geweldig voorbeeld van hoe zo’n inspirerend bouwproject echt meerwaarde kan realiseren voor de leefomgeving.

Bekijk meer projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.