Provincie-Zuid-Holland-logo

Handreiking Provincie Zuid-Holland:

Biodiversiteit en natuurinclusief bouwen bij stedelijke opgaven

Biodiversiteit in de provinciale verordening

Om de natuur te beschermen, de biodiversiteit te versterken en om vertraging in de bouwopgave te voorkomen, wil Provincie Zuid-Holland de thema’s ‘biodiversiteit’ en ‘natuurinclusief bouwen’ bij stedelijke opgaven borgen in het omgevingsbeleid.

In maart 2023 hebben Provinciale Staten daarom een herziening van de module Soortenbeleid in het Omgevingsbeleid vastgesteld. Deze herziening bevat o.a. de instructieregel dat ‘𝐛𝐢𝐨𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞𝐢𝐭 𝐛𝐞𝐭𝐫𝐨𝐤𝐤𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐛𝐢𝐣 𝐬𝐭𝐞𝐝𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐨𝐧𝐭𝐰𝐢𝐤𝐤𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧’.

Maar wat betekent dit eigenlijk voor gebiedsontwikkelingen? Samen met Wout en Anne bracht ik in beeld wat de belangrijkste doelstellingen zijn die ervoor zorgen dat biodiversiteit voldoende meegenomen wordt in de plannen. Deze doelstellingen geven richting aan welke onderwerpen een plan (in ieder geval) moet bevatten.

De vier doelstellingen om biodiversiteit te betrekken bij stedelijke ontwikkelingen zijn:

1. Behoud en bescherm bestaande natuur

Niet alleen de realisatie van nieuwe natuur bij een stedelijke opgave, maar juist ook het behoud van bestaande natuur, is waardevol voor biodiversiteit. Het zorgen voor zo min mogelijk verstoring van de natuur en het behoud van zo veel mogelijk waardevolle natuur in het plangebied, is daarom de eerste doelstelling om de biodiversiteit te behouden en versterken bij stedelijke opgaven.

2. Ontwikkel een habitat voor (icoon)soorten en zorg voor basiskwaliteit natuur

Het realiseren van een habitat voor lokaal relevante soorten zorgt voor een geschikte leefomgeving waar dieren o.a. een verblijf, voortplantingsmogelijkheden, veiligheid en voldoende aanbod van voedsel vinden. Door in de bouwopgave te sturen op ontwikkeling van de habitat voor verschillende soorten, wordt er gezorgd voor samenhang in maatregelen en voor een leefomgeving die aan alle voorwaarden van de soorten voldoet.

3. Realiseer voldoende ruimte voor natuur

De directe aanwezigheid en toegankelijkheid van voldoende groen en water, dat ecologisch van betekenis is in de gebouwde omgeving, levert een bijdrage aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Waar de tweede doelstelling gaat over de keuze van soorten en van maatregelen, borgt deze derde doelstelling dat er voldoende ruimte voor natuur wordt gerealiseerd in het plangebied. Deze ruimte kan exclusief bestemd zijn voor natuur, maar het is ook mogelijk om dubbelgebruik (zoals groene daken) mee te nemen in de plannen.

4. Versterk en behoud groenblauwe structuren

Verbindingen binnen een plangebied en met de omgeving zijn heel belangrijk voor biodiversiteit. Groenblauwe hoofdstructuren en fijnmazige dooradering door landschappen en de gebouwde omgeving verrijken de kwaliteit van de leefomgeving en zorgen voor voldoende aangesloten leefgebieden voor dieren.

Handreiking PZH Versterken Biodiversiteit bij Stedelijke opgaven - Nest Natuurinclusief

Bekijk en download de handreiking

Wil je de handreiking doornemen of downloaden? Dat kan via onderstaande link in de button.

Bekijk meer projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.