Natuurinclusief bouwen en ontwerpen voor egels

Egels zijn dol op tuinen, bosranden, struweel en loofbos, liefst met ondergroei. Dit zijn voor hen goede leefgebieden. Egels komen ook in steden voor, zolang er maar groen en schuilplaatsen aanwezig zijn. In de zomer slapen egels vaak op de kale grond onder dicht struikgewas, in holtes onder boomwortels, in composthopen of konijnenholen. Soms worden slaapnesten gebouwd van losse bladeren. Een nest voor de jongen ligt op een goed verborgen plek zoals in een compost-, takkenof puinhoop. Winternesten worden meestal in de grond gemaakt, tegen een schutting aan, in een schuur of bijgebouw of in een takken– of composthoop. De afmetingen van het winternest varieert sterk, soms tot een halve meter doorsnee.

Egelpassage

Drukke wegen zijn gevaarlijk voor egels

Drukke verkeersaders en wegen zorgen voor veel verkeersslachtoffers. Ook vijvers met steile of gladde randen vormen een gevaar, omdat ze daarin kunnen verdrinken.

Wat is nog meer slecht voor egels?

  • Gif in tuinen.
  • Het ‘schoteltje met melkzorgt voor spijsverteringsproblemen.
  • Het verbranden of maaien van vegetatie of tuinafval waar nesten kunnen zitten.
  • Wildroosters of andere putten.
Natuurinclusief bouwen en ontwerpen - Egel

De habitat van de egel

Het goede nieuws is dat je als ontwikkelaar en bouwer de egel kunt helpen door natuurinclusief te bouwen en een geschikte habitat te creëren. 

Zorg voor open routes door het gebied heen. Geen afgesloten schuttingen, maar maak egelpassages. Creëer ook rommelplekjes’ voor nesten zoals takkenrillen, composthopen, etc.

Egelhuisje voor een egel in de tuin

Egels slapen in de winter en overdag onder hopen bladeren, composthopen of in egelhuisjes. De ingang moet daarvan 14×14 cm zijn of net iets groter. Ook de doorgangen door de schutting dienen ongeveer zo groot te zijn om de egel gemakkelijk van tuin naar tuin te laten wandelen.

Egelhuisje afmetingen richtlijnen natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief ontwerpen voor andere doelsoorten

Wil je meer weten over hoe je natuurinclusief kunt ontwerpen voor andere doelsoorten? Voor veel soorten hebben we de wensen van de dieren voor je in kaart gebracht.

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon
GRATIS CHECKLIST

Bouwbesluit voor de dieren

Ontvang de checklist met randvoorwaarden voor de 3 meest voorkomende gebouw-bewonende diersoorten. Te gebruiken voor: