Ecologisch bouwen en natuurinclusief bouwen: de toekomst van duurzame ontwikkeling

In onze huidige tijd wordt steeds duidelijker dat we moeten werken aan een duurzame toekomst. Dit betekent dat we ons moeten richten op ecologisch bouwen en natuurinclusief bouwen, om de impact van onze gebouwen en steden op het milieu te verminderen.

Wat is ecologisch bouwen?

Ecologisch bouwen, ook wel groen bouwen genoemd, is een manier van bouwen waarbij er rekening wordt gehouden met de impact van het bouwproces en het gebouw op het milieu. Dit kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van duurzame materialen, energie-efficiënte technieken en zonne-energie. Het doel van ecologisch bouwen is om de ecologische footprint van een gebouw te verminderen en het tegelijkertijd comfortabel en gezond te maken voor de gebruikers.

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen gaat een stap verder dan ecologisch bouwen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de impact van het gebouw op het milieu, maar ook naar de manier waarop het gebouw de natuur kan ondersteunen en versterken. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van groene daken, geveltuinen en het creëren van biodiverse tuinen. Door het integreren van de natuur in de stad, kan de biodiversiteit worden vergroot en kan de natuur een positieve bijdrage leveren aan de leefomgeving van mensen.

Voordelen van ecologisch en natuurinclusief bouwen

Beide manieren van bouwen hebben vele voordelen voor zowel het milieu als voor de gebruikers van het gebouw. Hieronder worden enkele voordelen genoemd:

 

  • Vermindering van de ecologische footprint: Door gebruik te maken van duurzame materialen, energie-efficiënte technieken en zonne-energie kan de ecologische footprint van een gebouw worden verminderd.
  • Verbetering van de leefomgeving: Ecologisch en natuurinclusief bouwen zorgt voor een comfortabele en gezonde leefomgeving voor de gebruikers. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van natuurlijk licht, ventilatie en het creëren van een groene omgeving.
  • Versterking van de biodiversiteit: Door het integreren van de natuur in de stad, kan de biodiversiteit worden vergroot. Dit kan bijvoorbeeld door het toepassen van groene daken, geveltuinen en biodiverse tuinen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat er meer leefgebied is voor dieren en planten en dat er meer biodiversiteit in de stad aanwezig is.
  • Verbetering van de luchtkwaliteit: Door groene daken, geveltuinen en biodiverse tuinen te creëren, kan de luchtkwaliteit in de stad verbeterd worden. Planten en bomen zorgen ervoor dat schadelijke stoffen uit de lucht worden gehaald, waardoor de lucht gezonder is voor mensen.
  • Vermindering van de hitte-eilandeffect: In steden kan het veel warmer zijn dan in de omgeving. Dit wordt het hitte-eilandeffect genoemd. Door groene daken, geveltuinen en biodiverse tuinen te creëren, kan dit effect verminderd worden. Planten en bomen zorgen ervoor dat de hitte minder snel opgenomen wordt, waardoor het in de stad koeler is.
  • Verbetering van het waterbeheer: Ecologisch en natuurinclusief bouwen kan ook bijdragen aan een beter waterbeheer. Dit kan bijvoorbeeld door regenwater op te vangen in groene daken, geveltuinen of biodiverse tuinen. Hierdoor kan er minder water in de riolen terechtkomen, waardoor de kans op wateroverlast verminderd wordt.
  •  

Conclusie

Ecologisch bouwen en natuurinclusief bouwen zijn manieren van bouwen die steeds belangrijker worden in onze huidige tijd. Beide methoden hebben vele voordelen voor zowel het milieu als voor de gebruikers van het gebouw. Door ecologisch en natuurinclusief te bouwen, kunnen we bijdragen aan een duurzame toekomst en een leefbare planeet voor toekomstige generaties.

Bekijk onze projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.