Natuurinclusief Blokje Opnieuw voor Dura Vermeer

Het circulaire en natuur-inclusieve vervolg van Dura Vermeer’s Blokje Om concept is Blokje Opnieuw. In samenwerking met architecte Mireille Langendijk ontwierpen we de natuur-inclusieve oplossingen voor dit prefab concept (houtbouw sloop-/nieuwbouwproduct) om snel en schaalbaar energiezuinige woningen te bouwen voor o.a. woningcorporatie Welbions in Hengelo. Hierbij ging het niet alleen om het toevoegen van faunaverblijven, maar ook om het zorgen voor de randvoorwaarden die voor de verschillende diersoorten belangrijk zijn. Data analyse van relevante soorten per locatie zorgden daarbij voor oplossingen die echt in de omgeving pasten.

Van Blokje Om naar Blokje Opnieuw

Waar het Blokje Om van Dura Vermeer al duurzaam, circulair en van hout was, voegen ze daar in dit vervolg dus niet alleen meer biobased materialen aan toe, maar ook de oplossingen om de natuur te beschermen en te laten groeien. Na de renovatie werden de gebouwen daarmee energiezuiniger en konden meer dieren er hun woning in vinden.

Onze bijdrage: natuurinclusief ontwerp volop kansen voor biodiversiteit

Natuurinclusief bouwen en ontwerpen kansenscan biodiversiteit

Biodiversiteit en leefklimaat in kaart gebracht

Locatie-analyse met verplichtingen en mogelijkheden voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Nest Kansenscan Leefklimaat

Kansenscan met impact van natuur op leefklimaat

Een kansenscan toonde welke verbeteringen er wenselijk waren om het leefklimaat te verbeteren in het projectgebied.

Natuurinclusief bouwen en ontwerpen | Dura Vermeer Blokje Opnieuw

Natuurinclusief ontwerp van groen en biotopen

Een natuurinclusief ontwerp werd gemaakt voor architectuur voor de dieren en groen om en op de gebouwen.

Natuurinclusief bouwen ontwerp voor gierzwaluw | Nest Natuurinclusief

Ontwerpen voor dieren en technische tekeningen

We verzorgden de technische tekeningen voor de details van het ontwerp met architectuur voor dieren.

Dura Vermeer Blokje Opnieuw

Productie van biobased voorzieningen

De nestkasten werden geproduceerd met duurzaam hout en afgewerkt passend bij de architectuur.

Egelpassage

Informatie en groentips voor bewoners

Bewoners ontvingen een boekje met tips over beplanting en om ze aan te zetten om de natuur te gaan waarnemen.

Bekijk meer projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.