COA Visie en missie Natuur en Biodiversiteit

Logo COA

Met het ontwikkelteam het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) werken we de vastgoedvisie op het gebied van Natuur en Biodiversiteit uit. Het COA heeft de intrinsieke motivatie om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Daarnaast wil het COA als maatschappelijke organisatie haar verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid. En daar hoort het versterken van de biodiversiteit en het verrijken van de natuur op de locaties waar asielzoekers gehuisvest worden natuurlijk bij.

 

Voor het ontwikkelen van deze visie en ambitie werken we samen met C-Creators (circulariteit) en Brink Groep (projectmanagement). Middels workshops met een brede groep medewerkers van het COA brengen we de wensen en ideeën in kaart. Op basis van de typologie van de locaties en gebouwen brengen we de kansen voor impact in kaart om zo een ambitieuze en ook passende ambitie uit te werken waar het team achter staat.

Samen met Nest realiseer je waardevolle natuur voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Wat wij doen

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklist.

Neem contact op met Nest​

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het gratis stappenplan.