Nest heeft het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) geholpen om hun duurzame ambities concreet te maken en te realiseren.  Voor de herontwikkeling van de AZC-locatie in Oisterwijk deden we ecologisch onderzoek op de locatie, stelden we de doelstellingen voor natuurinclusief bouwen op en creëerden we de inspiratiegids voor de architect en landschapsontwerper. Zo hielpen onze experts het COA en ontwerptem om de ecologische kennis te vertalen naar concrete maatregelen en een inspirerend, natuurinclusief programma te creëren.

Logo COA

De uitdaging van het COA

Als maatschappelijke organisatie waar asielzoekers worden opgevangen wil het COA niet alleen een goede plek realiseren voor de mensen die hier aankomen, maar ook een rol spelen in haar omgeving door de biodiversiteit te vergroten, waarde te brengen aan de buurt en door duurzaam en circulair te bouwen. Ze zochten daarom een deskundig bureau om deze ambitie concreet te maken en te helpen bepalen welke doelstellingen en natuur-inclusieve maatregelen zouden passen op deze locatie.

Oplossing: Ecologische locatie-analyse, kansenscan en workshop natuurinclusief​

Onze ecologische experts analyseerden de locatie en de projectplannen, en brachten de kansen voor de natuur in kaart. Vervolgens stelden we een programma van eisen en wensen op en creëerden we een natuur-inclusieve inspiratiegids voor het ontwerpteam en het COA.

Visie en ambitie natuurinclusief bouwen

We startten met het uitwerken van de visie op natuur en biodiversiteit voor de gehele COA-organisatie, en pasten dit toe op de ontwikkellocatie in Oisterwijk. Vervolgens gingen we daar concreet mee aan de slag met de architect van één van de locaties.

Ecologische locatie-analyse en natuurinclusief advies

Na een ecologische locatie-analyse brachten we de kansen voor de ontwikkeling in beeld en werkten we het programma van eisen en wensen voor natuurinclusief ontwikkelen uit. Op basis daarvan werkten we aan een overzicht van maatregelen die de architect en beheerder van het terrein kunnen toepassen in het nieuwe ontwerp.

Workshops met het ontwerpteam

In een workshop gingen we samen met de architecten op locatie aan de slag om de natuur-inclusieve mogelijkheden adviezen toe te passen op de ontwerpopgave. We creëerden ook een inspiratiegids om de adviezen in detail te kunnen delen en om ze ook in iedere ontwikkeling op het terrein toe te kunnen passen.

Maatschappelijke meerwaarde en natuur

Resultaten

De architecten en het COA ontvingen het advies en de inspiratiegids en konden daarmee concreet aan de slag om de adviezen toe te passen in de herontwikkeling van AZC Oisterwijk. Het COA laat daarmee als organisatie zien dat ze het belangrijk vinden om meer te doen om zo in de omgeving van hun locaties de biodiversiteit te versterken en van meerwaarde te zijn voor de buurt. Dit zorgt voor een goede dialoog tussen gemeente en het COA, een waardevolle natuur-inclusieve ontwikkeling met een duurzame bijdrage aan de leefomgeving van mens en dier op deze opvanglocatie.

"De inspiratiegids is goed ontvangen en er werd positief gereageerd door de ontwikkelaar."

persoonlijk contact

Nieuwsgierig?

Kun je ook wel een vogel met een bouwhelm gebruiken? Met Nest Natuurinclusief maken we een duurzame impact op de leefomgeving van mensen en dieren. Neem contact op voor meer informatie over onze werkwijze en hoe we jouw bouwproject of gebiedsontwikkeling natuurinclusief kunnen maken.

Bekijk meer projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.