Circulair en natuurinclusief bouwen

Hoe circulair en natuurinclusief bouwen bijdragen aan duurzaamheid in de bouwsector

Circulair en natuurinclusief bouwen zijn twee innovatieve benaderingen voor de bouwsector die gericht zijn op het creëren van duurzame gebouwen en gebieden. Deze benaderingen richten zich op het verminderen van de milieu-impact van de bouw, het verhogen van de kwaliteit van het leven voor de gebruikers en het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. In dit artikel wordt dieper ingegaan op wat circulair en natuurinclusief bouwen precies inhouden en hoe ze bijdragen aan duurzaam bouwen.

Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen is een benadering die zich richt op het gebruik van materialen en energie die in een continue cyclus van gebruik, herstel, renovatie en recycling kunnen worden ingezet. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen verminderd en wordt de milieu-impact van de bouw verkleind. Bij circulair bouwen wordt rekening gehouden met de hele levensduur van een gebouw, van ontwerp tot sloop. Hierdoor wordt er niet alleen gekeken naar de energie-efficiëntie tijdens de gebruiksfase, maar ook naar de mogelijkheid om materialen en energie te hergebruiken na de levensduur van het gebouw.

Wat is natuurinclusief bouwen?

Natuurinclusief bouwen gaat een stap verder dan circulair bouwen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de materialen en energie die worden gebruikt, maar ook naar de manier waarop het gebouw in de natuurlijke omgeving is geïntegreerd. Natuurinclusief bouwen richt zich op het verhogen van biodiversiteit, het verminderen van de hoeveelheid verhard oppervlak en het creëren van natuurlijke bufferzones. Hierdoor wordt de natuurlijke omgeving gerespecteerd en wordt bijgedragen aan een betere leefomgeving voor mens en dier.

Hoe dragen circulair en natuurinclusief bouwen bij aan duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen is het streven naar het verminderen van de milieu-impact van de bouw, het verhogen van de kwaliteit van leven voor de gebruikers en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Circulair en natuurinclusief bouwen zijn twee innovatieve benaderingen die bijdragen aan het realiseren van de doelen van duurzaam bouwen. Door de nadruk te leggen op het hergebruik van materialen en energie en het respecteren van de natuurlijke omgeving, wordt er bijgedragen aan een duurzame en leefbare toekomst.

Bekijk meer projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.