Handreiking Biodiversiteit bij stedelijke opgaven

Provincie-Zuid-Holland-logo

Handreiking Provincie Zuid-Holland: Biodiversiteit en natuurinclusief bouwen bij stedelijke opgaven Biodiversiteit in de provinciale verordening Om de natuur te beschermen, de biodiversiteit te versterken en om vertraging in de bouwopgave te voorkomen, wil Provincie Zuid-Holland de thema’s ‘biodiversiteit’ en ‘natuurinclusief bouwen’ bij stedelijke opgaven borgen in het omgevingsbeleid. In maart 2023 hebben Provinciale Staten daarom […]

Natuur-inclusieve gebiedsontwikkeling van de TU Delft Campus

Sustainable TU Delft - duurzame campus ontwikkeling - Klimaatadaptatie - Nest Natuurinclusief

Natuur-inclusieve gebiedsontwikkeling van de TU Delft Campus De campus van de TU Delft is continu in ontwikkeling. Bovendien werkt de TU Delft toe naar een CO2-neutrale, circulaire en klimaatdaptieve campus in 2030.  Het team van Nest helpt bij de ontwikkeling van de zogeheten ‘Ecocampus’, om te komen tot een natuur-inclusieve en klimaatadaptieve campus. We stellen […]

Natuur-inclusieve zorglocatie Ipse de Bruggen in Nootdorp

Natuurinclusief Bouwen Zorglocatie Ipse de Bruggen Nest Natuurinclusief

Natuur-inclusieve zorglocatie Ipse de Bruggen in Nootdorp Nest heeft Ipse de Bruggen, een stichting met verschillende zorglocaties voor geestelijk gehandicapten, geholpen om hun duurzame ambities te realiseren.  Voor de grootschalige herontwikkeling van locatie Craeyenburch in Nootdorp stelden we het programma voor natuurinclusief bouwen op en creëerden we de inspiratiegids voor de architecten en beheerder van […]

Crailo tender met het BPD Concept team i.s.m. Karres en Brands en Wenink Holtkamp

Bomen en groenstructuren Crailo - nest Natuurinclusief

Crailo tender met het BPD Concept team i.s.m. Karres en Brands en Wenink Holtkamp Voor het voormalig kazerneterrein brachten we in opdracht van gebiedsontwikkelaar BPD de kansen voor de natuur op deze prachtige locatie in kaart. In de uitvraag vanuit de gemeente werd veel belang gehecht aan ecologie en de cultuurhistorische waarde van deze plek. […]

Natuurinclusief COA Oisterwijk

Natuurinclusief Bouwen COA

Natuurinclusief COA Oisterwijk Voor de COA-locatie in Oisterwijk brachten we de kansen voor de natuur in kaart op basis van een locatie-analyse door een van onze ecologen. Op basis van die analyse ontwikkelden we een natuurplan. In de komende jaren zullen op de locatie nieuwe woningen en een school gerealiseerd gaan worden. Deze ontwikkelingen bieden […]

Steenwijkerland inspiratiegids en uitvraag natuurinclusief ontwikkelen

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling Steenwijk - Nest Natuurinclusief

Nest heeft Gemeente Steenwijkerland geholpen om hun duurzame ambities te realiseren.  Voor de gebiedsontwikkeling van Steenwijk Zuidoost stelden we de doelstellingen voor natuurinclusief bouwen op en creëerden we de inspiratiegids voor ontwikkelaars. Zo hielpen onze experts de gemeente om de ecologische kennis te vertalen naar concrete maatregelen en een inspirerend, natuurinclusief programma te creëren. De uitdaging […]

Ambassadeur Natuurinclusief Bouwen Provincie Zuid-Holland

Logo Provincie Zuid-Holand | Nest Natuurinclusief bouwen en ontwerpen

Ambassadeur Natuurinclusief Bouwen Zuid-Holland Nest is Ambassadeur Natuurinclusief Bouwen voor de Provincie Zuid-Holland. In deze rol dragen we bij om de grote gebiedsontwikkelingen in de regio natuurinclusief te laten realiseren, ondersteunen we gemeentes bij het concretiseren van hun doelstellingen en beleid op het gebied van natuurinclusief bouwen, en verzorgen we workshops en kennissessies met gemeentes […]

Natuur-inclusieve placemaking op het Zwitsal terrein in Apeldoorn

Gebiedsontwikkeling natuurinclusief bouwen en ontwerpen

Natuur-inclusieve placemaking op het Zwitsal terrein in Apeldoorn Voor het Zwitsal terrein in Apeldoorn werd samen met architecte Mireille Langendijk een natuur-inclusief plan ontwikkeld en gerealiseerd met behulp van Jennifer de Jonge van Nest.   In de voormalige fabrieken op het terrein van Zwitsal Apeldoorn werden decennia lang de overbekende Zwitsal verzorgingsproducten met het blije […]

Natuurinclusief gebiedsontwikkelingsplan voor een tender van BPD

Natuur-inclusieve Kansen scan biodiversiteit rapportage | Nest Natuurinclusief bouwen en ontwerpen | Gebiedsontwikkeling BPD Nest

Natuurinclusief gebiedsontwikkelplan voor BPD In opdracht van BPD Ontwikkeling BV voor een gebiedsontwikkelingstender brachten we de ecologie in de buurt in kaart en ontwikkelden op basis van deze data analyse en de plannen van het ontwerpteam en experts een natuurinclusief voorstel met daarin de kansen voor natuur en een verbeterd leefklimaat in het gebied. Daarmee realiseerden we […]

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.