Wat onze opdrachtgevers over samenwerken met Nest zeggen

Vogel met bouwhelm - Nest Natuurinclusief

Ervaringen van onze klanten Nest Natuurinclusief helpt gemeentes, provincies en ontwikkelaars om natuurinclusief bouwen concreet te maken. Met bouwprojecten en gebiedsontwikkeling kun je veel impact maken op de leefomgeving van mens en dier. Er wordt dan ook steeds vaker verwacht dat je natuurinclusief bouwt. Maar hóe je dit kunt doen is niet altijd duidelijk. Het […]

Natuurinclusief bouwen in de gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen logo

Natuurinclusief bouwen in de gemeente Nijmegen Van groene ambitie naar concreet beleid Ambitie: natuurinclusief bouwen ✅ Uitvoering: van wens naar actie De wens is er als gemeente: jullie willen natuurinclusief bouwen een plek geven in het beleid. Maar hoe ga je daarmee concreet aan de slag? In deze serie delen we ervaringen, tips & tricks […]

Kennissessie Coalitie Toekomstbestendig Bouwen

Presentatie Natuurinclusief Bouwen - Kennissessie Coalitie Toekomstbestendig Bouwen Provincie Zuid-Holland

Kennissessie Coalitie Toekomstbestendig Bouwen Toekomstbestendig bouwen is bouwen met de natuur. Zo bouwen we voor mensen, dieren, en de toekomst van onze Zuid-Hollandse steden en dorpen. Natuurinclusief bouwen is daarom een van de thema’s in de coalitie Toekomstbestendig Bouwen. Tijdens de kennissessie voor coalitiepartners deelden Robbert Snep (WUR), Margaret Konings (ODH) en Ingrid Sloots (Nest Natuurinclusief) waarom natuur in […]

Biodiversiteit, natuurinclusief bouwen en maatschappelijke meerwaarde: een onlosmakelijk verband

Nest Natuurinclusief vogel met bouwhelm links

Biodiversiteit, natuurinclusief bouwen en maatschappelijke meerwaarde: een onlosmakelijk verband De afname van biodiversiteit is een groot probleem dat zich wereldwijd voordoet. Dit is het gevolg van menselijke activiteiten zoals ontbossing, verstedelijking, vervuiling en klimaatverandering. Biodiversiteit speelt echter een cruciale rol in onze planeet en ons eigen welzijn. Het is daarom belangrijk dat we actie ondernemen […]

Wat is biodiversiteit en hoe dragen we eraan bij?

Nest Natuurinclusief vogel met bouwhelm links

Wat is biodiversiteit en hoe dragen we er aan bij? Biodiversiteit, of biologische diversiteit, verwijst naar de verscheidenheid aan planten, dieren en micro-organismen die op onze aarde leven. Biodiversiteit is van groot belang voor onze planeet en voor ons als mensen. Het onderhoudt ecosystemen, levert ons voedsel en medicijnen en speelt een belangrijke rol in […]

Hoe natuurinclusief bouwen de biodiversiteit behoudt en de wet natuurbescherming volgt

Nest Natuurinclusief vogel met bouwhelm links

Hoe natuurinclusief bouwen de biodiversiteit behoudt en de wet natuurbescherming volgt Natuurinclusief bouwen is een belangrijk onderwerp in de huidige bouwbranche. De nadruk ligt hierbij op het behoud en versterking van biodiversiteit in de gebouwde omgeving. Dit wordt steeds belangrijker, omdat stedelijke gebieden steeds groter worden en er minder ruimte is voor natuur. De wet […]

Biodiversiteit en landschapsarchitectuur: een belangrijke combinatie

Nest Natuurinclusief vogel met bouwhelm links

Biodiversiteit en landschapsarchitectuur: een belangrijke combinatie De biodiversiteit in onze leefomgeving neemt snel af. Landschapsarchitecten hebben een belangrijke rol in het behoud en versterken van de biodiversiteit in onze stedelijke en semi-stedelijke omgeving. In dit artikel bespreken we hoe biodiversiteit en landschapsarchitectuur samenwerken om een duurzame leefomgeving te creëren. Wat is biodiversiteit? Biodiversiteit is de […]

Natuurinclusief en groen bouwen: een duurzame toekomst voor mens en natuur

Nest Natuurinclusief vogel met bouwhelm links

Natuurinclusief en groen bouwen: een duurzame toekomst voor mens en natuur De bouwsector heeft een grote impact op het milieu en de biodiversiteit. Traditioneel bouwen richt zich vaak alleen op de behoeften van de mens, terwijl de natuur wordt genegeerd. Natuurinclusief en groen bouwen is een manier om deze trend om te keren en te […]

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling: een oplossing voor een duurzame toekomst

Nest Natuurinclusief vogel met bouwhelm links

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling: een oplossing voor een duurzame toekomst De mensheid heeft de afgelopen eeuwen een grote impact gehad op de natuur. De groei van steden en infrastructuur, landbouw en industrie hebben geleid tot een vermindering van biodiversiteit en verlies van natuurlijke habitats. Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling is een manier om deze trend om te keren en te […]

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.