Natuurinclusief beleid gemeente Vlaardingen

Nest heeft Gemeente Vlaardingen bij het beantwoorden van een motie over natuurinclusief bouwen van uit de Woonvisie en geholpen om hun duurzame ambities te realiseren.  Samen met een team van de afdelingen Wonen, de beheer-afdeling en beleidsmedewerkers Groen, Klimaatadaptatie en Biodiversiteit zorgden we voor interne afstemming over de doelstellingen en praktische implementatie van het beleid […]

Kennissessie Coalitie Toekomstbestendig Bouwen

Presentatie Natuurinclusief Bouwen - Kennissessie Coalitie Toekomstbestendig Bouwen Provincie Zuid-Holland

Kennissessie Coalitie Toekomstbestendig Bouwen Toekomstbestendig bouwen is bouwen met de natuur. Zo bouwen we voor mensen, dieren, en de toekomst van onze Zuid-Hollandse steden en dorpen. Natuurinclusief bouwen is daarom een van de thema’s in de coalitie Toekomstbestendig Bouwen. Tijdens de kennissessie voor coalitiepartners deelden Robbert Snep (WUR), Margaret Konings (ODH) en Ingrid Sloots (Nest Natuurinclusief) waarom natuur in […]

Standaard natuurinclusief puntensysteem vanuit OSKA

Nest Natuurinclusief vogel met bouwhelm links

Standaard natuurinclusief puntensysteem vanuit OSKA Nest is onderdeel van het actieteam dat werkt om een landelijk (punten)systeem vorm te geven voor het stimuleren van biodiversiteit en natuurinclusief bouwen. Het ministerie van LNV is opdrachtgever van OSKA. De uitdaging van LNV en OSKA OSKA heeft afgelopen jaar in opdracht van het ministerie van LNV de behoefte aan […]

Natuur-inclusieve gebiedsontwikkeling van de TU Delft Campus

Sustainable TU Delft - duurzame campus ontwikkeling - Klimaatadaptatie - Nest Natuurinclusief

Natuur-inclusieve gebiedsontwikkeling van de TU Delft Campus De campus van de TU Delft is continu in ontwikkeling. Bovendien werkt de TU Delft toe naar een CO2-neutrale, circulaire en klimaatdaptieve campus in 2030.  Het team van Nest helpt bij de ontwikkeling van de zogeheten ‘Ecocampus’, om te komen tot een natuur-inclusieve en klimaatadaptieve campus. We stellen […]

Onderzoek natuurinclusieve puntensystemen

Natuurinclusief bouwen puntensysteem score

Onderzoek natuurinclusieve puntensystemen Wat hebben we tot nu toe geleerd van de puntensystemen voor Natuurinclusief Bouwen? Samen met het team bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) onderzochten we de verschillende systemen en interviewden de betrokken beleidsmedewerkers. Inzichten en bevindingen De belangrijkste inzichten en lessen zijn:   Houd het simpel en overzichtelijk. Ter illustratie: Gemeente Den Haag ging in haar tweede […]

COA Visie en missie Natuur en Biodiversiteit

Logo COA

Met het ontwikkelteam het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) werken we de vastgoedvisie op het gebied van Natuur en Biodiversiteit uit. Het COA heeft de intrinsieke motivatie om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Daarnaast wil het COA als maatschappelijke organisatie haar verantwoordelijkheid nemen op het gebied van duurzaamheid. En daar hoort het versterken van […]

Natuurinclusief puntensysteem en inspiratiegids voor Gemeente Castricum

Gemeente Castricum logo

Nest heeft Gemeente Castricum geholpen om hun natuur-inclusieve ambities om te zetten in beleid. Samen met de beleidsmedewerkers van Groen en Klimaatadaptatie stelden we het beleidsdocument met puntensysteem voor natuurinclusief bouwen op en creëerden we de inspiratiegids voor ontwikkelaars. Zo hielpen onze experts de gemeente om de ecologische kennis te vertalen naar concrete maatregelen en een […]

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon