Biodiversiteit en landschapsarchitectuur: een belangrijke combinatie

De biodiversiteit in onze leefomgeving neemt snel af. Landschapsarchitecten hebben een belangrijke rol in het behoud en versterken van de biodiversiteit in onze stedelijke en semi-stedelijke omgeving. In dit artikel bespreken we hoe biodiversiteit en landschapsarchitectuur samenwerken om een duurzame leefomgeving te creëren.

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen die leven op aarde. Biodiversiteit is belangrijk voor de gezondheid van onze planeet en voor ons eigen welzijn. Biodiversiteit zorgt voor o.a. een gezonde leefomgeving, voedsel, medicijnen en recreatie.

Hoe kan landschapsarchitectuur bijdragen aan biodiversiteit?

Landschapsarchitecten kunnen bijdragen aan biodiversiteit door het ontwerpen van groene ruimtes die aantrekkelijk zijn voor planten en dieren. Dit kan worden gedaan door het creëren van verschillende leefomgevingen, zoals moerassen, bossen, graslanden en beken. Door deze verschillende leefomgevingen te creëren, kunnen planten en dieren zich aanpassen aan de omgeving en zich voortplanten.

 

Daarnaast kunnen landschapsarchitecten bijdragen aan biodiversiteit door het integreren van biodiversiteit in bestaande ontwerpen. Dit kan worden gedaan door het toevoegen van groene daken, groene gevels en regenwaterbuffers. Deze maatregelen kunnen ervoor zorgen dat planten en dieren zich kunnen vestigen in de stedelijke omgeving.

 

Landschapsarchitecten kunnen ook bijdragen aan biodiversiteit door samen te werken met ecologen. Ecologen kunnen onderzoek doen naar de huidige ecologische toestand van een gebied en de kansen voor biodiversiteit. Deze informatie kan worden gebruikt bij het ontwerpen van groene ruimtes. Het team van Nest kan dit verzorgen.

 

Natuurinclusief bouwen: de toekomst

Natuurinclusief bouwen is een manier om biodiversiteit en landschapsarchitectuur samen te brengen. Natuurinclusief bouwen betekent dat natuur een integraal onderdeel is van het bouwproces. Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld groene daken en gevels te integreren in gebouwen, regenwater te bufferen en groene ruimtes te creëren rondom gebouwen. Door natuurinclusief te bouwen, kan er een grotere biodiversiteit ontstaan in de stedelijke omgeving en kan er een positieve bijdrage worden geleverd aan de gezondheid van mensen en dieren.

 

Een voorbeeld van natuurinclusief bouwen is het ontwerpen van een gebouw met een groen dak. Een groen dak is bedekt met inheemse, diverse vegetatie en biedt een leefomgeving voor planten en dieren. Het groene dak kan ook bijdragen aan het bufferen van regenwater en het verminderen van de stedelijke hitte-eilandeffect.

 

Een ander voorbeeld van natuurinclusief bouwen is het ontwerpen van groene gevels. Groene gevels zijn bedekt met vegetatie en bieden een leefomgeving voor planten en dieren zoals merels. Groene gevels kunnen ook bijdragen aan het verminderen van de stedelijke hitte-eilandeffect en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

 

Een derde voorbeeld is het creëren van groen rondom gebouwen. Deze groene ruimtes kunnen worden ontworpen met verschillende leefomgevingen voor planten en dieren. Dit kan bijvoorbeeld een wadi, bos, grasland of poel zijn. Door deze groene ruimtes te creëren, kan er een grotere biodiversiteit ontstaan in de stedelijke omgeving.

Conclusie

Biodiversiteit en landschapsarchitectuur zijn belangrijk voor een duurzame leefomgeving. Landschapsarchitecten kunnen bijdragen aan biodiversiteit door het ontwerpen van groene ruimtes die aantrekkelijk zijn voor planten en dieren. Natuurinclusief bouwen is een manier om biodiversiteit en landschapsarchitectuur samen te brengen. Door natuurinclusief te bouwen, kan er een grotere biodiversiteit ontstaan in de stedelijke omgeving en kan er een positieve bijdrage worden geleverd aan de gezondheid van mensen en dieren.

Bekijk onze projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.