Ambassadeur Natuurinclusief Bouwen Zuid-Holland

Nest is Ambassadeur Natuurinclusief Bouwen voor de Provincie Zuid-Holland. In deze rol dragen we bij om de grote gebiedsontwikkelingen in de regio natuurinclusief te laten realiseren, ondersteunen we gemeentes bij het concretiseren van hun doelstellingen en beleid op het gebied van natuurinclusief bouwen, en verzorgen we workshops en kennissessies met gemeentes en marktpartijen om toekomstbestendig te ontwikkelen waarbij aandacht is voor natuurinclusief, klimaatadaptief, gezond en andere duurzame thema’s.

Logo Provincie Zuid-Holand | Nest Natuurinclusief bouwen en ontwerpen

De uitdaging van Provincie Zuid-Holland

Veel van de 900.000 woningen die de komende jaren in Nederland gebouwd moeten worden zullen moeten komen in de provincie Zuid-Holland. Om te zorgen dat de locaties natuurinclusief ontwikkeld worden en om te zorgen dat er geen vertraging ontstaat door de wet natuurbescherming, zet de provincie in op natuurinclusief bouwen. Het team van Nest is gevraagd om dit als deskundig bureau te borgen en om beleidsmedewerkers bij gemeentes en gebiedsmanagers hierbij te helpen.

Oplossing: een Natuurinclusief Ambassadeur voor gemeentes

Om gemeentes en de gebiedsontwikkelingen in Zuid-Holland te helpen om natuurinclusief bouwen concreet te maken en om te zorgen dat de grote bouwopgaves hand in hand gaan met verrijking van de natuur in onze steden en dorpen, werken we vanuit Nest als Ambassadeur Natuurinclusief Bouwen voor de provincie. In onze rol verzorgen we kennissessies voor gemeentelijke projectteam (en desgewenst de ontwikkelaars waar ze mee werken) en werken we mee met de programmateams om de uitvraag op het thema natuurinclusief bouwen richting de markt concreet te maken.

Als expert op het gebied van Natuurinclusief Bouwen werken we aan verschillende gebiedsontwikkelingen. We zijn betrokken bij het uitwerken van het programma van eisen voor de Stationstuinen in Dordrecht, we maken een natuurplan voor de gebiedsontwikkeling Entree in Zoetermeer, we hebben kennis- en inspiratiesessies georganiseerd voor o.a. Gemeente Zuidplas, Lansingerland en gemeente Katwijk.

Subsidie PZH Versnellen Woningbouw

Daarnaast werken we nauw samen met het netwerk van stadsecologen en beleidsmedewerkers om te zorgen dat kennis over natuurinclusief bouwen, natuurinclusief beleid en puntensystemen, soortmanagementplanen en biodiversiteitsdata pro-actief gedeeld wordt. Zo hoeft niet iedere gemeente het wiel opnieuw uit te vinden.

Subsidiemogelijkheden

De inzet van de ambassadeur om een ontwikkelteam of beleidsteam op weg te helpen kan veelal vanuit de beschikbare uren die de provincie hiervoor financiert en is dus kosteloos voor gemeentes in Zuid-Holland. Het is daarnaast ook mogelijk om met een additionele bijdrage vanuit de provincie die een gemeente aanvraagt meer structurele ondersteuning te krijgen vanuit het team van Nest. Daarmee kan bijvoorbeeld een natuurinclusief ontwikkelplan worden opgesteld en kunnen de betrokken partijen, zoals de ontwikkelaars en gemeentelijke Beheer en Onderhoudsteams worden betrokken. Neem contact op voor meer informatie.

Resultaten

Bij steeds meer gebiedsontwikkelingen in de regio is natuurinclusief bouwen als thema concreet gemaakt. Dit heeft geleid tot uitvragen waarin op basis van ecologische expertise het programma van eisen is ingevuld met concrete doelstellingen. Ook zijn de betrokken medewerkers getraind om hun kennis over natuurinclusief bouwen te vergroten. Zo wordt bouwen aan gezonde, klimaat-adaptieve en groene leefomgevingen in Zuid-Holland steeds vanzelfsprekender!

"De inspiratiegids is goed ontvangen en er werd positief gereageerd door de ontwikkelaar."

persoonlijk contact

Nieuwsgierig?

Werk je aan een ontwikkeling in Zuid-Holland wil je hulp om natuurinclusiviteit mee te nemen in het programma. Neem contact op met Ingrid Sloots voor meer informatie over onze werkwijze en hoe we jouw gebiedsontwikkeling of gemeente natuurinclusief kunnen maken.

Bekijk meer projecten

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.