Nest natuurinclusief

Natuurinclusief
bouwen en gebiedsontwikkeling

Met Nest Natuurinclusief realiseer je gebouwen en gebieden
die bijdragen aan een
groene, klimaat-adaptieve en gezonde

leefomgeving voor zowel mensen als dieren.

Met Nest Natuurinclusief realiseer je
gebouwen en gebieden in een
groene, klimaat-adaptieve en gezonde

leefomgeving voor zowel mensen als dieren.

wij zijn nest

Duurzame impact met natuurinclusief bouwen

Bouwprojecten en gebiedsontwikkeling bieden veel mogelijkheden om impact te maken op de leefomgeving van mensen en de biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen is hierbij een belangrijke bouwsteen.

Ons team helpt je om ‘natuurinclusief’ concreet te maken voor een plangebied of terrein, zodat je vertraging door de Wet natuurbescherming kunt voorkomen en maximale, duurzame impact kunt realiseren.

Locatie-analyse en kansenscans
Lees meer
Natuur-inclusief projectadvies
Lees meer
Natuurinclusief ontwerpen
Lees meer
Previous
Next

Wat wij toevoegen aan gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten:

Onze opdrachtgevers en projecten

Dit zijn enkele van onze klanten waar we reuzetrots op zijn. We zetten jou er ook graag bij!

Als woningcorporatie hebben we veel impact op de gebouwen en leefomgeving van onze huurders. Duurzaam en natuurinclusief ontwikkelen vormt de toekomst. We gunnen alle corporaties hier kennis in op te doen en er mee aan de slag te gaan. Het team van Nest kan daar zeker bij helpen!
Nathalie van Hoeven - Eigen Haard
Nathalie van Hoeven
Sr. Acquisiteur en Ontwikkelaar bij woningcorporatie Eigen Haard
I've learned a lot about nature when working together with Ingrid on a project development in Amsterdam. It made me discover new aspects of nature-inclusive design that can bring a lot value to the build environment both socially and sustainably. Nature should always come first to be fully integrated with architecture.
Franck Fdida - Henning Larsen
Franck Fdida
Associate Design Director at architectenbureau Henning Larsen

terreineigenaren en gebiedsmanagers

Natuur-inclusieve gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkelingen en voor terreineigenaren maken we een natuurplan met de kansen voor biodiversiteit en natuur-inclusieve ontwikkeling daarin concreet gemaakt. Vervolgens helpen we bij iedere ontwikkeling om de plannen tot uitvoer te brengen en positieve impact op de leefomgeving voor mens en dier te maken.

Ontwikkelaars en architecten

Natuurinclusief bouwen & projectontwikkeling

Voor projectontwikkelaars en architecten verzorgen we ecologische locatie-analyses (desgewenst met quickscan voor de Wet natuurbescherming), brengen we de natuur-inclusieve kansen in kaart en adviseren we architecten hoe natuurinclusief te ontwerpen.

Gemeentes, provincies en onderzoekers

Beleid, uitvragen, inspiratie en natuurinclusief onderzoek

Met gemeentes ontwikkelen we natuurinclusief beleid en maken we inspiratiegidsen voor ontwikkelaars en architecten. Daarnaast doen we onderzoek in samenwerking met verschillende partners.

Wat we doen

Onze diensten omvatten onder andere:

werkwijze

Onze aanpak bij natuur-inclusieve bouwprojecten

Onze natuur-inclusieve adviezen zijn gericht op de maximale impact die de natuur kan brengen. Hierbij gebruiken we de inzichten van onze ecologische experts en locatie-specifieke data over biodiversiteit, en natuur als oplossing voor klimaatadaptatie en de kwaliteit van de leefomgeving. Zo weten we alles van richtlijnen voor natuurinclusief bouwen, gemeentebeleid en de Wet natuurbescherming.

Onze werkwijze bestaat uit verschillende stappen:

We starten met een locatieanalyse waarbij we de lokale ecologie en de kansen voor de leefomgeving en biodiversiteit in beeld brengen.

We inspireren hoe met de natuur positieve impact gerealiseerd kan worden, creëren een visie en geven praktisch toepasbaar advies aan de architecten en stedenbouwkundigen.

In het natuurplan laten we zien hoe je met iedere ontwikkeling positief gaat bijdragen aan meer biodiversiteit en een gezonde, groene leefomgeving voor mens en dier. Dit kunnen we ook voor je monitoren over tijd.

Presentatie Natuurinclusief Bouwen - Blauwhoed ontwikkelaars - Nest Natuurinclusief

kennis delen

Natuurinclusief bouwen en ontwerpen

We delen onze kennis op het gebied van natuurinclusief bouwen op onze Kennis en tools-pagina. Daar vind je o.a. de verschillende natuur-inclusieve puntensystemen van gemeentes, de richtlijnen voor natuurinclusief ontwerpen per diersoort en onze checklist met het Bouwbesluit voor de dieren  en het Stappenplan Natuurinclusief Ontwikkelen.

Op onze Nest Natuurinclusief linkedin-pagina delen we allerlei voorbeelden en tips over natuurinclusief bouwen, op Gebiedsontwikkeling.nu publiceerden we meerdere artikelen waaronder een “Spoedcursus Natuurinclusief Ontwikkelen”.

Zo proberen we het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken om natuurinclusief te bouwen en iedere projectontwikkeling en gebiedsontwikkeling als kans te zien om waardevolle natuur toe te voegen aan de gebouwde omgeving.

persoonlijk contact

Nieuwsgierig?

Kun je wel een vogel met een bouwhelm gebruiken? Met Nest Natuurinclusief maken we een duurzame impact op de leefomgeving van mensen en dieren. Neem contact op voor meer informatie over onze werkwijze en hoe we jouw bouwproject of gebiedsontwikkeling natuurinclusief kunnen maken.

Samen met Nest realiseer je waardevolle natuur voor mens en dier in de gebouwde omgeving.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Wat wij doen

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Neem contact op met Nest​

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklist.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het gratis stappenplan.