nest natuurinclusief

Wij maken natuurinclusief bouwen en ontwikkelen concreet

Realiseer meer biodiversiteit, en een klimaat-adaptieve en gezonde leefomgeving voor zowel mensen als dieren.

wij zijn nest

Natuurinclusief bouwen, beleid en gebiedsontwikkeling

Bouwprojecten en gebiedsontwikkeling bieden veel mogelijkheden om impact te maken op de leefomgeving van mensen en de biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen is hierbij een belangrijke bouwsteen.

Ons team helpt je om ‘natuurinclusief bouwen’ concreet te maken voor een projectgebied of de hele gemeente, zodat je de leefomgeving van mens en dier verbetert en waardevolle projecten realiseert.

Onze opdrachtgevers en projecten

Wij zijn er voor overheden en ontwikkelaars die natuurinclusief bouwen een plek willen geven in hun plannen.

Wat we doen

Beleidsmedewerkers en stadsecologen

Natuurinclusief beleid en puntensystemen

Met gemeenten ontwikkelen we beleid en toetsingskaders (puntensystemen) voor natuurinclusief bouwen. We bepalen samen (natuur)doelen en doelsoorten. Bij het beleid zorgen we desgewenst voor interne afstemming en borging binnen de gemeentelijke organisatie, kaartinformatie en monitoring van de impact over tijd. Daarnaast stellen we uitvragen en programma’s van eisen op voor gebiedsontwikkelingen. We kunnen ook tijdelijk een expert toevoegen aan jullie team.

Praktische gids Natuurinclusief Ontwikkelen 

Synchroon, Nest Natuurinclusief en Vogelbescherming Nederland

Ontwikkelaars en architecten

Natuurinclusief bouwen & projectontwikkeling

Projectontwikkelaars helpen we bij tenders en vergunningsaanvragen. We verzorgen ecologische locatie-analyses en brengen de natuur-inclusieve kansen van een planlocatie in kaart. Vervolgens werken we samen met het ontwerpteam de ontwerpvoorstellen uit. Ook verzorgen we kennissessies voor de hele organisatie en maken we doelstellingen voor biodiversiteit in de organisatie concreet.

gebiedsontwikkelaars en gemeenten

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkelingen maken we een natuurinclusief ontwikkelplan met de kansen voor biodiversiteit en natuur in het gebied daarin concreet gemaakt. Vervolgens helpen we om samen met de architecten en landschapsontwerpers de plannen tot uitvoer te brengen en positieve impact op de leefomgeving voor mens en dier te maken.

Een greep uit onze projecten

Gemeente Vlaardingen logo

Voor o.a. Gemeente Vlaardingen, Alkmaar en Drimmelen maken we natuurinclusief beleid, kaarten en inspiratiegidsen.

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling Steenwijk - Nest Natuurinclusief

We leverden natuurinclusief projectadvies voor project- en gebiedsontwikkelingen van o.a. BPD, AM, Ballast Nedam, het COA en ERA Contour.

Provincie-Zuid-Holland-logo

We zijn meerjarig Ambassadeur Natuurinclusief Bouwen voor Provincie Zuid-Holland waarbij we meewerken aan verschillende gebiedsontwikkelingen in de provincie.

Tu Delft logo

We leveren een vaste beleidsmedewerker bij het TU Delft real estate team voor het opstellen en uitvoerbaar maken van Klimaatadaptief en Natuurinclusief beleid.

Gemeente Utrecht logo

Een van de stadsecologen van Gemeente Utrecht werkt vanuit ons team aan stadsnatuur en natuurinclusief bouwen. Ze wordt opgeleid en begeleid door onze experts.

Gemeente Nijmegen logo

Voor Gemeente Nijmegen hielpen we de toolbox natuurinclusief bouwen te ontwikkelen en Gemeente Arnhem maakt gebruik van onze gids Natuurinclusief Ontwikkelen.

Logo Naturalis

Met Naturalis maken we concreet wat ‘basiskwaliteit natuur’ in stedelijk gebied betekent. Hiervoor werkt een van onze ecologen mee in het onderzoeksteam.

Logo Gemeente Zoetermeer

Natuurinclusief expert voor gebiedsontwikkeling

We verzorgen een dag in de week natuurinclusieve expertise voor de gebiedsontwikkeling van Entree.  Zo ontzorgen we de stadsecologen van Zoetermeer.

persoonlijk contact

Nieuwsgierig?

Kun je wel een vogel met een bouwhelm gebruiken? Neem contact op voor meer informatie over onze werkwijze en hoe we jouw bouwproject, gebiedsontwikkeling of gemeente natuurinclusief kunnen maken.

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.