nest natuurinclusief

Wij maken natuurinclusief ontwikkelen concreet

Realiseer meer biodiversiteit, en een klimaat-adaptieve en gezonde leefomgeving voor zowel mensen als dieren.

Realiseer meer biodiversiteit, en een klimaat-adaptieve en gezonde leefomgeving voor zowel mensen als dieren.

wij zijn nest

Natuurinclusief bouwen, beleid en gebiedsontwikkeling

Bouwprojecten en gebiedsontwikkeling bieden veel mogelijkheden om impact te maken op de leefomgeving van mensen en de biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen is hierbij een belangrijke bouwsteen.

Ons team helpt je om ‘natuurinclusief’ concreet te maken voor een projectgebied of de hele gemeente, zodat je de leefomgeving van mens en dier verbeterd en waardevolle projecten realiseert.

Onze opdrachtgevers en projecten

Wij zijn er voor overheden en ontwikkelaars die natuurinclusief bouwen een plek willen geven in hun plannen.

Wat we doen

vastgoedeigenaren en gebiedsmanagers

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkelingen en voor terreineigenaren maken we een natuurinclusief ontwikkelplan met de kansen voor biodiversiteit en natuur daarin concreet gemaakt. Vervolgens helpen we om de plannen tot uitvoer te brengen en positieve impact op de leefomgeving voor mens en dier te maken.

Praktische gids Natuurinclusief Ontwikkelen 

Synchroon, Nest Natuurinclusief en Vogelbescherming Nederland

Ontwikkelaars en architecten

Natuurinclusief bouwen & projectontwikkeling

Voor projectontwikkelaars en architecten verzorgen we ecologische locatie-analyses (desgewenst met quickscan voor de Wet natuurbescherming), brengen we de natuur-inclusieve kansen van een planlocatie in kaart, en maken we ontwikkelplannen en inspiratiegidsen.

Gemeentes, provincies en onderzoekers

Beleid, uitvragen, inspiratie en natuurinclusief onderzoek

Met gemeentes ontwikkelen we beleid en (punten)systemen voor natuurinclusief bouwen. Daarnaast verzorgen we quickscans en locatie-analyses, stellen we uitvragen en programma’s van eisen op voor gebiedsontwikkelingen, en zorgen we voor interne afstemming en borging binnen de gemeentelijke organisatie. 

persoonlijk contact

Nieuwsgierig?

Kun je wel een vogel met een bouwhelm gebruiken? Neem contact op voor meer informatie over onze werkwijze en hoe we jouw bouwproject, gebiedsontwikkeling of gemeente natuurinclusief kunnen maken.

Natuurinclusief ontwikkelen en ontwerpen gemakkelijk gemaakt. Zo wordt de natuur onderdeel van iedere bouwopgave.

Meer weten over wat je kunt doen om natuurinclusief te ontwikkelen? Download het stappenplan en de checklist.

Meer weten?

Onze naam is veranderd van Nest architect voor de dieren naar Nest Natuurinclusief

Contact

Het Industriegebouw
Goudsesingel 102
3011KD Rotterdam

Kennismaken of een vraag stellen?

Wil je meer weten over natuurinclusief ontwikkelen of advies voor een project? Neem contact op!

Nest Natuurinclusief bouwen en gebiedsontwikkeling favicon

Gratis stappenplan en checklist
natuurinclusief ontwikkelen

Wil je weten welke stappen je kunt nemen om natuurinclusief te ontwikkelen? Vul je naam en emailadres in en download het gratis stappenplan en de checklists.